Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

II edycja - pytania i tematy

Zawody drugiego stopnia (22 marca 2013)

Zawody drugiego stopnia (22 marca 2013)

2013-03-25

Publikujemy arkusz pytań w zawodach drugiego stopnia. Pytania zostały udostępnione Uczestniczkom i Uczestnikom zawodów rozegranych 22 marca 2013 roku równolegle w pięciu placówkach Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zestaw obejmuje 5 pytań otwartych. Na udzielenie odpowiedzi uczestnicy otrzymali 75 minut i musieli zmieścić się w limicie 1500 znaków (ze spacjami) w każdej z nich. Za każdą odpowiedź mogli uzyskać od 0 do 12 punktów, co oznacza, że łączna liczba możliwych do uzyskania punktów wyniosła 60.

Zawody pierwszego stopnia (1 marca 2013)

Zawody pierwszego stopnia (1 marca 2013)

2013-03-19

Publikujemy arkusz pytań i odpowiedzi w zawodach pierwszego stopnia. Pytania zostały udostępnione Uczestniczkom i Uczestnikom zawodów rozegranych 1 marca 2013 roku. Zestaw obejmuje 50 pytań sformułowanych w ramach jednego schematu pytania zamkniętego, z jedną poprawną odpowiedzią. Pytania uszeregowane są w pięciu działach tematycznych. Pytania podzielone są na dwie kategorie punktowe: 40 pytań za 1 punkt i 10 pytań za 2 punkty (oznaczone symbolem **). Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wyniosła 60.