Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Aktualności

Pytania 1 etap

Pytania 1 etap

2016-11-22

VI edycja – zawody pierwszego stopnia LISTOPAD 2016

Zestaw obejmuje 50 pytań sformułowanych w ramach jednego schematu pytania zamkniętego, z jedną poprawną odpowiedzią. Pytania uszeregowane są w pięciu działach tematycznych. Pytania podzielone są na dwie kategorie punktowe: 40 pytań za 1 punkt i 10 pytań za 2 punkty (oznaczone symbolem *). Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 60.

Wyniki 1. etapu VI Olimpiady Medialnej

Wyniki 1. etapu VI Olimpiady Medialnej

2016-11-22

Bój był zażarty. Uczestnicy walczyli o każdy punkt, ponieważ czasem to właśnie ten jeden jedyny decydował o przystąpieniu lub nie do kolejnego etapu. Już za moment przejdziemy do najbardziej wyczekiwanego momentu dzisiejszego dnia - wyników. Zanim to jednak nastąpi przypomnijmy sobie wytyczne regulaminu dotyczące ilości punktów pozwalających wziąć udział w 2. etapie Olimpiady Medialnej:

§ 4. pkt 22. Do zawodów 2.st. kwalifikują się uczestnicy zawodów 1.st., którzy otrzymali najwyższe wyniki, a każdy z nich zdobył co najmniej 65% punktów, jednak nie więcej niż 300 osób. Komitet Główny może zmienić wysokość progu minimalnej liczby punktów. 

Dlatego zróbmy teraz prosty rachunek. Maksymalnie można było zdobyć 60 pkt x 65/100 = 39 pkt. Wszystkie osoby osiągające ten wynik lub wyższy przechodzą dalej! Wszystkim serdecznie gratulujemy. Oto lista:

Nowa godzina rozpoczęcia 1 etapu

Nowa godzina rozpoczęcia 1 etapu

2016-11-18


Lista Publikacji poszerzających wiedzę konkursową

Lista Publikacji poszerzających wiedzę konkursową

2016-10-11

Jeżeli nasi uczestnicy mają życzenie pogłębić wiedzę przed rozpoczęciem konkursu, publikujemy listę lektur, które zawierają wiedzę na temat przedmiotu naszej Olimpiady. Temat przewodni szóstej edycji brzmi: Polska w mediach, media w Polsce.

Chcemy, aby uczestnicy tej edycji Olimpiady spojrzeli w przeszłość i dostrzegli wzajemne oddziaływanie na siebie historii i mediów: dostrzegli to, jak nasze dzieje wpływały na polskie media, ale także to, jak media starały się dzieje te odmienić.

Tematyka tej edycji będzie obejmować zarówno media państwowe PRL-u, w tym cenzurę i wydawnictwa i inicjatywy wolnościowe, ale również media przed I Wojną Światową, Dwudziestolecie międzywojenne i czasy II Wojny Światowej. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na to, jak Polacy prezentowali i prezentują treści dotyczące swojej ojczyzny, ale także na obce wpływy, które były w tych czasach obecne w polskich mediach.

Czy historia mediów ma wpływ na ich obecny kształt? Czy dziennikarz powinien nie tylko znać obecną sytuację i rozeznawać się w swojej dziedzinie wiedzy, ale również czerpać doświadczenie z minionych lat? I w końcu czy zrozumienie współczesnego świata mediów jest możliwe bez poznania ich historii? Na te i wiele innych pytań będą szukać odpowiedzi uczestnicy VI edycji Olimpiady Medialnej.

Zawody pierwszego stopnia (22 listopada 2016). Co warto wiedzieć?

Zawody pierwszego stopnia (22 listopada 2016). Co warto wiedzieć?

2016-10-11

Zawody pierwszego stopnia odbędą się w piątek 22 listopada o godz. 11.00. Przedstawiamy informacje dotyczące organizacji i przebiegu pierwszego testu - istotne dla Uczestników i Opiekunów. Przypominamy, że informacje dotyczące wymogów formalnych zawiera Regulamin Olimpiady - prosimy o uważne zapoznanie się z nim.

Wyniki finału V edycji Olimpiady Medialnej

Wyniki finału V edycji Olimpiady Medialnej

2016-06-11


Wyniki po 1 dniu finału V Olimpiady Medialnej

Wyniki po 1 dniu finału V Olimpiady Medialnej

2016-06-10