Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Aktualności

Zawody czwartego stopnia - informacja dot. trzeciego modułu (debaty)

Zawody czwartego stopnia - informacja dot. trzeciego modułu (debaty)

2013-06-11

Publikujemy szczegółowe informacje o organizacji rozgrywek trzeciego modułu, które będą rozgrywane w sobotę 15 czerwca i przyjmą formę małych debat odbywanych w obecności Komisji i publiczności. Informacje zawierają zestaw tez i antytez, które zostaną poddane dyskusji, opis reguł debaty i kryteria oceny.

Ostateczna Lista Rankingowa zawodów trzeciego stopnia

Ostateczna Lista Rankingowa zawodów trzeciego stopnia

2013-05-31

Informujemy, że opublikowana 24 maja 2013 roku Lista Rankingowa zawodów trzeciego stopnia Olimpiady Medialnej, w tym lista Uczestników, którzy uzyskali kwalifikację do zawodów czwartego stopnia uzyskała status Ostatecznej Listy Rankingowej. Każde z Uczestników finału lub jej/jego Opiekun zobowiązani są potwierdzić przyjazd do Warszawy na zawody finałowe do dnia 5 czerwca włącznie. Brak potwierdzenia będzie skutkować skreśleniem z listy Uczestników.

Lista Rankingowa zawodów trzeciego stopnia

Lista Rankingowa zawodów trzeciego stopnia

2013-05-24

Publikujemy Listę Rankingową zawodów trzeciego stopnia Olimpiady Medialnej zakończonych 21 maja 2013 roku wraz z listą Uczestników, którzy uzyskali kwalifikację do zawodów czwartego stopnia. W pierwszej części komunikatu znajdują się zestawienia wyników zawodów trzeciego stopnia w dwóch porządkach: numerów uczestnictwa (od najmniejszego do największego) i liczby uzyskanych punktów (od największej do najmniejszej). W drugiej części komunikatu publikujemy listę Uczestników sporządzoną w oparciu o łączny wynik powstały po zsumowaniu wyników uzyskanych w zawodach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, ze wskazaniem osób, które uzyskały kwalifikację do udziału w zawodach czwartego stopnia.

Zawody trzeciego stopnia - odpowiedzi na najczęstsze pytania

Zawody trzeciego stopnia - odpowiedzi na najczęstsze pytania

2013-04-19

Publikujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania, jakie kierują do nas uczestnicy zawodów trzeciego stopnia. Nie ma ich wiele, ale są do siebie bardzo podobne - mamy nadzieję, że w ten sposób zaspokoimy Waszą ciekawość. Jeśli macie pytania - piszcie pod adresem: olimpiada-medialna@nowemedia.info. Jeśli będzie to przydatne, dopiszemy do poniższej listy kolejne odpowiedzi. (Ostatnia aktualizacja: czwartek, 25 IV, 12:30.)

Zawody trzeciego stopnia - co warto wiedzieć

Zawody trzeciego stopnia - co warto wiedzieć

2013-04-04

Publikujemy szczegółowy opis zadania w zawodach trzeciego stopnia. Prace, zgodnie z zawartymi w załączniku wytycznymi należy przesłać mailem do piątku 26 kwietnia włącznie. Zgodnie z harmonogramem II edycji, prace zostaną ocenione do 21 maja włącznie. Najpóźniej do 24 maja zostanie opublikowana Lista Rankingowa zawodów trzeciego stopnia.

Ostateczna Lista Rankingowa zawodów drugiego stopnia

Ostateczna Lista Rankingowa zawodów drugiego stopnia

2013-03-29

Publikujemy Ostateczną Listę Rankingową zawodów drugiego stopnia Olimpiady Medialnej przeprowadzonych 22 marca 2013 roku. Poniżej znajdują się zestawienia wyników w dwóch porządkach: numerów uczestnictwa (od najmniejszego do największego) i liczby uzyskanych punktów (od największej do najmniejszej). Informacje dotyczące szczegółów zawodów trzeciego stopnia opublikujemy w serwisie internetowym OM do 3 kwietnia włącznie.

Odbyły się zawody drugiego stopnia. Wyniki do 27 marca włącznie

Odbyły się zawody drugiego stopnia. Wyniki do 27 marca włącznie

2013-03-22

W piątek 22 marca w pięciu miastach, w placówkach Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej odbyły się zawody drugiego stopnia Olimpiady Medialnej. Do rozgrywek przystąpiło łącznie 89 osób z grupy 109 osób uprawnionych. Uczestnicy odpowiadali tym razem na pięć pytań otwartych. Wyniki opublikujemy do środy 27 marca włącznie.