Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

IV edycja - pytania i tematy

Pytania 2 etapu części otwartej

Pytania 2 etapu części otwartej

2016-10-24

Publikujemy arkusz pytań w zawodach drugiego stopnia (test drugi). Pytania zostały udostępnione Uczestniczkom i Uczestnikom zawodów rozegranych 13 kwietnia 2015 roku równolegle w pięciu placówkach Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej: Sopocie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach oraz w 1LO w Rzeszowie. Zestaw obejmuje 5 pytań otwartych. Na udzielenie odpowiedzi uczestnicy otrzymali 75 minut i musieli zmieścić się w limicie 1500 znaków (ze spacjami) w każdej z nich. Za każdą odpowiedź mogli uzyskać od 0 do 9 punktów, co oznacza, że łączna liczba możliwych do uzyskania punktów wyniosła 45.

Pytania 2 etapu części zamkniętaj

Pytania 2 etapu części zamkniętaj

2016-10-24

Publikujemy arkusz pytań i odpowiedzi w zawodach drugiego stopnia (test pierwszy). Pytania zostały udostępnione Uczestniczkom i Uczestnikom zawodów rozegranych 13 kwietnia 2015 roku równolegle w pięciu placówkach Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej: Sopocie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach oraz w 1LO w Rzeszowie. Zestaw obejmuje 25 pytań sformułowanych w ramach jednego schematu pytania zamkniętego, z jedną poprawną odpowiedzią. Na udzielenie odpowiedzi uczestnicy otrzymali 45 minut. Za każdą odpowiedź mogli uzyskać od 0 do 1 punktu, co oznacza, że łączna liczba możliwych do uzyskania punktów wyniosła 25. Pytania były wyświetlane w kolejności losowej, dlatego przy sprawdzaniu klucza należy sugerować się odpowiedzą, a nie literą ją poprzedzającą, która została dodane jedynie w celu ułatwienia obecnej weryfikacji poprawnych odpowiedzi.

Pytania 1 etap

Pytania 1 etap

2016-10-24

Zestaw obejmuje 50 pytań sformułowanych w ramach jednego schematu pytania zamkniętego, z jedną poprawną odpowiedzią. Pytania uszeregowane są w pięciu działach tematycznych. Pytania podzielone są na dwie kategorie punktowe: 40 pytań za 1 punkt i 10 pytań za 2 punkty (oznaczone symbolem **). Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 60.