Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Abonament w czasach Facebooka

Zanim zaczniecie debatę na temat przyszłości abonamentu radiowo-telewizyjnego w czasach rewolucji Internetu, dobrze poznać podstawowe pojęcia i obecny stan prawny w Polsce.

Abonament to rodzaj opłaty wnoszonej z góry za korzystanie z jakiejś usługi. W odniesieniu do publicznej radia i telewizji w Polsce zasady te reguluje Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, z późniejszymi zmianami. Instytucją, która zajmuje się ustalaniem stawki abonamentu radiowo-telewizyjnego w Polsce jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Poborem opłaty zajmuje się Poczta Polska. Co roku stawki są nieznacznie różne. W 2012 roku za użytkowanie odbiornika radiowego należało dokonać opłaty 5,50 zł za jeden miesiąc, za łącze użytkowanie odbiornika radiowego i telewizyjnego – 18,50 zł. Istnieje duża grupa osób, które są zwolnione z opłaty, m.in. osoby niepełnosprawne, co zostało ujęte w znowelizowanej ustawie.

Tekst źródłowy:

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, Dz.U.05.85.728, z późn. zm.

Na co warto zwrócić uwagę? Zdaje sobie sprawę, że analizowanie tekstu ustawy nie należy do najłatwiejszych zadań. Macie jednak wiele pomocy m.in. w postaci specjalnych zakładek tematycznych na stronach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jak również na portalu Telewizji Polskiej. Wypiszcie sobie najważniejsze informacji dotyczące abonamentu tj. do kiedy należy uiszczać opłatę, kiedy uchwala się jej wielkość, kto dokładnie jest zwolniony z płacenia, co to znaczy „domniemanie użytkowania”. Praca – z niełatwym trzeba przyznać – tekstem ustawy nauczy Was analizy dokumentów prawnych, których uważna lektura i wypisywanie najważniejszych informacji pomaga potem na studiach i w dorosłym życiu.

Podczas testu spodziewaj się pytań dotyczących podstawowych informacji o abonamencie w Polsce. Niektóre z tych pytań, będą jednak wymagały od Ciebie chwili zastanowienia, logicznego myślenia. A zatem nie wystarczy sama znajomość zagadnienia, ale umiejętność mądrego zastosowania pozyskanych informacji w codziennym życiu.

Przydatne lektury: Jeśli chcesz bardziej wzbogacić swoją wiedzę o problemach płacenia abonamentu w Polsce, polecam serwisy tematyczne na stronach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Opublikowane tam teksty z pewnością pomogą Wam w dyskusji na temat przyszłości opłat za publiczną radiofonię i telewizję:

http://www.krrit.gov.pl/dla-abonentow-i-konsumentow/abonament/

http://www.tvp.pl/o-tvp/abonament

http://www.polskieradio.pl/7/443/Tematy/457

Przykładowe pytania testowe:

1. Od płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego w Polsce są zwolnione osoby...

a. które ukończyły 75. rok życia

b. które ukończyły 85 lat

2. Dniem, do którego należy opłacić abonament za następny miesiąc jest...

a. 30. dzień miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy

b. 25. dzień tego miesiąca

autor: dr Piotr Drzewiecki

Prawidłowe odpowiedzi: 

1a

2b