Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Mowa wolności

Z pewnością słyszałeś to określenie: wolność słowa. To prawo każdego z nas do wypowiadania swoich poglądów otwarcie, bez obawy że zostaniemy zaskarżeni lub obrażeni przez innych.

Jednak z wolnością słowa wiążą się ograniczenia, a jest nią dobro innej osoby i dobro wspólne. Dlatego to, co wypowiadamy, powinno być przemyślane i w żaden sposób nie może być wymierzone w drugą osobę np. dla jej ośmieszenia. Wolno nam jednak poddawać w wątpliwość wszelkie poglądy w imię wspólnego dążenia do prawdy. Zasady wolności słowa mają ścisły związek z jakością prowadzonych przez nas debat. Nie tylko tych medialnych, czy w których miałeś okazję uczestniczyć na forum klasy i szkoły. W erze 2.0 forum debaty publicznej stanowi przede wszystkim Internet.

Tekst źródłowy: M. Zamojska, Wolność słowa współcześnie jako obowiązek publiczny, „Verte. Krytyczny Magazyn Internetowy” nr 44 luty 2008, http://stare.verte.art.pl/mysl/wolnoscslowa/

Na co warto zwrócić uwagę? O wolności słowa dyskutowano od początku znanej nam refleksji filozoficznej. Stąd propozycja eseju, który warto przeanalizować, a potem przedyskutować. Wiele z tych poglądów – które przytacza autorka – jest nadal aktualna. Spróbujcie opracować katalog koncepcji podawanych przez poszczególnych filozofów: Platona, Arystotelesa, Miltona i Woltera. Jaką główną myśl formułowali w odniesieniu do zagadnienia wolności słowa? Jak rozumieć ich idee w kontekście współczesnego Internetu i dyskusji o jakości debaty publicznej w mediach?

Przydatne lektury: tutaj dobrze, jeśli pogłębiając temat odniesiecie się do wybranych lektur cytowanych przez autorkę eseju. Jeśli interesuje Was filozofia, z pewnością te fragmenty będą dla Was cenną inspirację także na studiach.

Przykładowe pytania testowe:

1. Kto był pierwszym filozofem, który wprost używał pojęcia „wolności słowa”?

a. Baruch Spinoza

b. John Milton

2. Kto był starożytnym filozofem, który szczególnie podkreślał znaczenie języka jako umiejętności wyróżniającej nas ze świata zwierząt?

a. Arystoteles

b. Platon

autor: dr Piotr Drzewiecki

Prawidłowe odpowiedzi:

1b

2a