Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

OLIMPIADA MEDIALNA – PROGRAM VI, VII i VIII EDYCJI


PROGRAM OLIMPIADY MEDIALNEJ na edycje VI (2016-17), VII (2017-18), VIII (2018-19)

Olimpiada Medialna posiada część programu niezmienną dla wszystkich edycji, zwaną dalej „programem stałym” oraz część różną dla każdej edycji, zwaną dalej „programem zmiennym”. Program stały zawiera w sobie pięć grup tematycznych, na podstawie których eksperci układają pytania testowe wykorzystywane w zawodach 1 i 2 etapu. Są to:

· Transformacja mediów – w którą wchodzą takie zagadnienia jak: „Stare” media w świecie nowych technologii. Kanony klasycznego dziennikarstwa w nowych mediach. Nowe media – rozwój Internetu, nowe gatunki medialne. Multimedialność, konwergencja mediów. Kalendarium wydarzeń opisanych przez media w XXI wieku. Media mainstreamowe a media specjalistyczne. Otwarte zasoby edukacyjne – dostępność w Internecie dla wszystkich uczniów.

· Sztuka informacji - Informacja a reklama. Analiza przekazu medialnego. Prawda i obiektywizm w przekazach informacyjnych. Opiniotwórczość mediów. Krytyczny odbiór źródeł informacji. Kultura odtwórcza, problemy własności intelektualnej, Problem plagiatu. Umiejętność rozpoznawania technik manipulacyjnych w mediach.

· Odbiór i tworzenie przekazów medialnych - Twórca a odbiorca przekazu – podział ról i transgresja w kulturze nowych mediów. Profilowanie mediów i odbiorców. Skuteczność przekazu. Specyfika gatunków medialnych. Języki mediów. Redagowanie gatunków dziennikarskich. Zagrożenia płynące z mediów. Etyka mediów. Media a osoby niepełnosprawne. Dobór przekazów medialnych dla określonego odbiorcy. Kompetencja medialna.

· Sztuka prezentacji i debaty - język ciała. Umiejętność dyskusji. Język dyskusji. Prezentowanie własnych opinii. Zasady autoprezentacji: plan, forma, techniki prezentacyjne, techniki budowania relacji z odbiorcami. Wystąpienia w mediach. Zasady udziału w dyskusji, debacie medialnej. Kultura wypowiedzi. Poszanowanie poglądów innych.

· Film. Język filmu - Film w epoce nowych mediów. Współczesny film polski. Instytucje wspierające polską twórczość filmową. Audiowizualne repozytoria cyfrowe w Polsce. Polscy i zagraniczni twórcy filmów. Konkursy filmowe na świecie. Historia filmu.

Program zmienny jest corocznie wybieranym tematem przewodnim każdej kolejnej edycji Olimpiady Medialnej, innym dla każdej. W oparciu o niego układana jest część pytań otwartych drugiego etapu Olimpiady Medialnej, temat prezentacji i debaty finałowej. W poprzednich edycjach brzmiał on:

· I edycja (2011/2012): cyfryzacja telewizji,

· II edycja (2012/2013): media publiczne,

· III edycja (2013/2014): repozytoria cyfrowe i audiowizualne,

· IV edycja (2014/2015): Interfejsy kultury po rewolucji Google. Jak komunikujemy się ze sobą przez media dzisiaj?

· V edycja (2015/2016): Obywatel 2.0. Uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym poprzez nowe media.

Tematy na kolejne 3 edycje:

· VI edycja (2016/2017) – Polska w mediach, media w Polsce.

Uczestnicy będą poruszać zagadnienia dotyczące historii mediów w Polsce. Należy bowiem zaznaczyć, że media nie posiadają jedynie aktualnej formy i sposobu prezentacji treści. Patrząc w przeszłość można zauważyć wpływ dziejów i losów naszego kraju na nie. Tematyka etapu obejmuje zarówno media państwowe PRL-u, cenzurę medialną na ziemiach polskich, wydawnictwa i inicjatywy wolnościowe, ale również okresy zaborów przed I Wojną Światową, Dwudziestolecie międzywojenne i okres II Wojny Światowej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona nie tylko na obce wpływy w polskich mediach, ale również jak sami Polacy prezentowali i prezentują w nich treści dotyczące swojej ojczyzny.

· VII edycja (2017/2018) – Media jako narzędzie kształtowania wizerunku.

Zwykło się mówić, że media nie są przysłowiową „czwartą władzą”, a stały się „pierwszą”. To na barkach dziennikarzy spoczywa duża odpowiedzialność za prezentowane treści. Muszą to robić w sposób rzetelny i obiektywny, zgodnie z wytycznymi etyki dziennikarskiej. Są poszukiwaczami prawdy i stoją na straży praw obywatela. Ze względu siłę oddziaływania i zakres tematyczny mediów, pokazuje się w nich marki, idee, ludzi oraz produkty. Specjalnie przygotowane materiały mają przekonać konsumenta do zakupu określonego produktu lub wypromować nieznaną osobę na celebrytę. Możemy zaobserwować łączące się zjawisko dziennikarstwa, Public Relations, marketingu oraz reklamy. Zostaną postawione pytania o same narzędzia, granice etyczne oraz wpływ z nich płynący i jego konsekwencje. Czy sława jest tożsama z kompetencją? Tę i wiele innych kwestii będą musieli rozstrzygnąć uczestnicy VII edycji Olimpiady Medialnej.

· VIII edycja (2018/2019) – Nowe technologie komunikacyjne.

Dynamiczny rozwój technologii pozwolił zwiększyć osiągi sprzętów niezbędnych w dziennikarstwie. Ich powszechność i spadek kosztów produkcji, a także wzrost wolnorynkowej konkurencji, przyczynił się do zmniejszenia kosztów ich nabycia. Takie produkty jak kamery, mikrofony, komputery, oprogramowanie, smart fony są w zasięgu finansowym nie tylko dużych korporacji, ale również ludzi zainteresowanych tworzeniem mediów, którzy potrafią i mogą oszczędzić odpowiednią sumę pieniędzy. Przykładem mogą być tzw. YouTuberzy, którzy tworzą media i ich obszar pracy zaczął przenikać się z mediami tradycyjnymi. Drugim aspektem tematu są coraz to nowe kanały komunikacji – np. social media. Zdają się one tworzyć specyficzne dla siebie więzi międzyludzkie. Warto pochylić się nad jakością tej komunikacji, jej zaletami i wadami, a także możliwościami i zagrożeniami.