Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Siódma edycja Olimpiady Medialnej


Siódma edycja Olimpiady Medialnej

Do udziału w Olimpiadzie Medialnej, czyli konkursie wiedzy i umiejętności związanych z mediami, Fundacja Nowe Media, wspólnie z partnerami naukowymi Uniwersytetem SWPS i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których interesuje skuteczne komunikowanie się, którzy dobrze czują się na lekcjach języka polskiego, ale także na zajęciach z wiedzy o kulturze, historii i informatyce, są obeznani z zasadami wystąpień publicznych i prowadzenia dyskusji, fascynują się mediami społecznościowymi. Tacy uczniowie brali udział w poprzednich sześciu edycjach i tacy – mamy nadzieję – wezmą udział w VII edycji 2017/18.

Temat przewodni siódmej edycji brzmi: Media jako narzędzie kształtowania wizerunku

Zwykło się mówić, że media nie są przysłowiową „czwartą władz”, a stały się „pierwszą”. To na barkach dziennikarzy spoczywa duża odpowiedzialność za prezentowane treści. Muszą to robić w sposób rzetelny i obiektywny, zgodnie z wytycznymi etyki dziennikarskiej. Są poszukiwaczami prawdy i stoją na straży praw obywatela. Ze względu siłę oddziaływania i zakres tematyczny mediów, pokazuje się w nich marki, idee, ludzi oraz produkty. Specjalnie przygotowane materiały mają przekonać konsumenta do zakupu określonego towaru lub wypromować nieznaną osobę na celebrytę. Możemy zaobserwować przenikanie się płaszczyzny dziennikarstwa, Public Relations, Marketingu oraz Reklamy. W tegorocznej edycji zostaną postawione pytania o metody i narzędzia wpływające na wizerunek w mediach, etyczne aspekty zwodu dziennikarza oraz będą rozważane konsekwencje wynikające z odpowiedzialności za treści medialne. Co gdzie leży granica pomiędzy informacją a opinią? Czy sława jest tożsama z kompetencją? Czym tak naprawdę w dzisiejszym świecie jest wizerunek? Tę i wiele innych kwestii będą musieli rozstrzygnąć uczestnicy VII edycji Olimpiady Medialnej.

 

W latach poprzednich tematami przewodnimi Olimpiady były: cyfryzacja telewizji (2011/12), media publiczne (2012/13) , nowe biblioteki wiedzy – repozytoria cyfrowe i audiowizualne (2013/14) oraz Interfejsy kultury po rewolucji Google. Jak komunikujemy się ze sobą przez media dzisiaj? (2014/15), Obywatel 2.0. Uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym poprzez nowe media (2015/16), Polska w mediach, media w Polsce (2016/17).

Oprócz tego, w każdej edycji Olimpiady znajduje się program stały obejmujący następujące zagadnienia: 1) sztuka informacji, 2) odbiór i tworzenie przekazów medialnych, 3) transformacja mediów, 4) sztuka prezentacji i debaty, 5) film.

Każda Olimpiada składa się z trzech etapów, przy czym etap ostatni złożony jest z trzech części. Etap pierwszy to test internetowy, w którym uczestniczy muszą odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań badających ich wiedzę dotyczącą zagadnień z programu stałego. Odbywa się on w szkołach, a jego przeprowadzenie nadzorują nauczyciele.

Etap drugi to połączenie testu i zadania polegającego na napisaniu pięciu mini-esejów do 1500 znaków każdy, na tematy związane z tematem przewodnim. Odbywa się on w terenowych placówkach Uniwersytetu SWPS, pod nadzorem przedstawicieli Komitetu Głównego.

Wreszcie, ci co przeszli do etapu trzeciego proszeni są o zrobienie konspektów prezentacji multimedialnej na temat ściśle związany z tematem przewodnim. Na podstawie oceny tych prezentacji uczestnicy kwalifikowani są do zawodów finałowych, które odbywają się w Warszawie, w siedzibie Uniwersytetu SWPS i trwają dwa dni. W ich trakcie finaliści muszą najpierw obronić swoją prezentację, sporządzoną na bazie swojego konspektu, przed komisją konkursową. Drugiego dnia biorą udział w debacie oxfordzkiej, w czasie której bronią lub obalają wylosowaną tezę. Debata jest oczywiście także obserwowana i oceniana przez komisję.

W latach ubiegłych członkami komisji finałowych byli naukowcy i dziennikarze, m.in.: dr hab. Barbara Głębicka-Giza (prof. SWPS), dr Agnieszka Kamińska (SWPS), dr hab. Wiesław Godzic (prof. SWPS), dr hab. Piotr Drzewiecki (prof. UKSW), dr Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (NINA), Małgorzata Cebula (Polskie Radio), Jerzy Modlinger (TVP), Wojciech Maziarski (Newsweek, Agora), Krystyna Mokrosińska (TVP), Robert Bogdański (FNM).

Na zwycięzców czekają indeksy (i roczne czesne) głównych partnerów Olimpiady: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu SWPS.

W ubiegłych latach wsparcia finansowego i materialnego udzieliły Olimpiadzie: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Audiowizualny, Adobe Systems, Kurhaus Publishing, Orange. Patronatu udzielały nam: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Koalicja Otwartej Edukacji, Wydawnictwo WSiP, PZU.

Więcej informacji o programie, harmonogramie i zasadach tej edycji można znaleźć w serwisie internetowym Olimpiady Medialnej – www.olimpiada-medialna.edu.pl, na profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/Olimpiada.Medialna