Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Szósta edycja Olimpiady Medialnej


Do udziału w Olimpiadzie Medialnej, czyli konkursie wiedzy i umiejętności związanych z mediami, Fundacja Nowe Media, wspólnie z partnerami naukowymi, Uniwersytetem SWPS i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których interesuje skuteczne komunikowanie się, którzy dobrze czują się na lekcjach języka polskiego, ale także na zajęciach z wiedzy o kulturze, historii i informatyce, są obeznani z zasadami wystąpień publicznych i prowadzenia dyskusji, a przy tym fascynują się mediami społecznościowymi. Tacy uczniowie brali udział w poprzednich pięciu edycjach i tacy – mamy nadzieję – wezmą udział w VI edycji 2016/17.

Temat przewodni szóstej edycji brzmi: Polska w mediach, media w Polsce.

Chcemy, aby uczestnicy tej edycji Olimpiady spojrzeli w przeszłość i dostrzegli wzajemne oddziaływanie na siebie historii i mediów: dostrzegli to, jak nasze dzieje wpływały na polskie media, ale także to, jak media starały się dzieje te odmienić.

Tematyka tej edycji będzie obejmować zarówno media państwowe PRL-u, w tym cenzurę i wydawnictwa i inicjatywy wolnościowe, ale również media przed I Wojną Światową, Dwudziestolecie międzywojenne i czasy II Wojny Światowej. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na to, jak Polacy prezentowali i prezentują treści dotyczące swojej ojczyzny, ale także na obce wpływy, które były w tych czasach obecne w polskich mediach.

Czy historia mediów ma wpływ na ich obecny kształt? Czy dziennikarz powinien nie tylko znać obecną sytuację i rozeznawać się w swojej dziedzinie wiedzy, ale również czerpać doświadczenie z minionych lat? I w końcu czy zrozumienie współczesnego świata mediów jest możliwe bez poznania ich historii? Na te i wiele innych pytań będą szukać odpowiedzi uczestnicy VI edycji Olimpiady Medialnej.

W latach poprzednich tematami przewodnimi Olimpiady brzmiały następująco: Cyfryzacja telewizji (2011/12), Media publiczne (2012/13), Nowe biblioteki wiedzy – repozytoria cyfrowe i audiowizualne (2013/14), Interfejsy kultury po rewolucji Google. Jak komunikujemy się ze sobą przez media dzisiaj? (2014/15), Obywatel 2.0. Uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym poprzez nowe media (2015/16).

W każdej edycji Olimpiady znajduje się ponadto program stały obejmujący następujące zagadnienia: 1) sztuka informacji, 2) odbiór i tworzenie przekazów medialnych, 3) transformacja mediów, 4) sztuka prezentacji i debaty, 5) film.

Olimpiada składa się z trzech etapów.

Etap pierwszy to test internetowy, w którym uczestnicy muszą odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań badających ich wiedzę dotyczącą zagadnień z programu stałego. Odbywa się on w szkołach, a jego przeprowadzenie nadzorują nauczyciele.

Etap drugi to połączenie testu i zadania polegającego na napisaniu pięciu mini-esejów do 1500 znaków każdy, na tematy związane z tematem przewodnim. Odbywa się on pod nadzorem przedstawicieli Komitetu Głównego, w terenowych placówkach Uniwersytetu SWPS, a także we współpracujących z Olimpiadą szkołach.

Ci, którzy przeszli do etapu trzeciego proszeni są następnie o zrobienie konspektów prezentacji multimedialnej na zadany temat ściśle związany z tematem przewodnim.

Na podstawie oceny tych prezentacji uczestnicy kwalifikowani są do zawodów finałowych, które odbywają się w Warszawie, w siedzibie Uniwersytetu SWPS i trwają dwa dni. W ich trakcie finaliści muszą najpierw obronić prezentację, sporządzoną na podstawie swojego konspektu, przed komisją konkursową. Drugiego dnia biorą udział w debacie oxfordzkiej, w czasie której bronią lub obalają wylosowaną tezę, oczywiście także związaną z problematyką medialną. Debata jest oczywiście także obserwowana i oceniana przez komisję.

W latach ubiegłych członkami komisji finałowych byli znani naukowcy i dziennikarze, m.in.: dr hab. Barbara Głębicka-Giza (prof. Uniwersytetu SWPS), dr Agnieszka Kamińska (Uniwersytet SWPS), dr hab. Wiesław Godzic (prof. Uniwersytetu SWPS), dr hab. Piotr Drzewiecki (prof. UKSW), dr Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (NINA), Małgorzata Cebula (Polskie Radio), Jerzy Modlinger (TVP), Wojciech Maziarski (Newsweek, Agora), Krystyna Mokrosińska (TVP), Robert Bogdański (FNM), Marcin Grudzień (FNM).

Na zwycięzców czekają indeksy (i roczne czesne) ofiarowane przez głównych partnerów Olimpiady: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS.

W ubiegłych latach wsparcia udzieliły Olimpiadzie: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Audiowizualny, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Fundacja Polska Debatuje, Adobe Systems, Kurhaus Publishing, Orange SA. Patronatu udzielały nam: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Koalicja Otwartej Edukacji.

Aktualne informacje dotyczące bieżącej edycji Olimpiady Medialnej publikowane są na jej profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/Olimpiada.Medialna