Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Sprawdź kierunki-nagrody w Olimpiadzie cz. 2

Dziś kontynuujemy opisywanie kierunków, na jakie można wygrać indeksy i roczne czesne w naszej Olimpiadzie. W poprzednim artykule przybliżyliśmy specyfikę studiów na UKSW. Zgodnie z obietnicą, dziś przyszedł czas na Uniwersytet SWPS. Uczelnia oferuje przyszłym studentom do wygrania jeden z dwu kierunków: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Kultura w działaniu.

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie SWPS to studia, które w praktyczny sposób uczą dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego. Podczas zajęć warsztatowych studenci zdobywają umiejętność tworzenia materiałów do mediów, uczą się specyfiki mediów i rządzących nimi mechanizmów. Dowiadują się też jak w praktyce dziennikarskiej kreować markę osobistą i czym jest dziennikarstwo specjalistyczne.

Specjalizacja Marketing Internetowy

Jest do gruntowne przygotowanie do funkcjonowania przez dziennikarza w środowisku internetowym. Zapoznaje z szerokim przekrojem mediów internetowych i ich specyfiki. Jest ona nastawiona także, aby przekazać wiedzę dotyczącą funkcjonowania domów medialnych, a także agencji interaktywnych. Projektowanie kampanii reklamowych online, wirtualny PR, jak również marketing internetowy finalnie są dziedzinami niezbędnymi choćby do prowadzenia własnej firmy w wirtualnym środowisku.

Specjalizacja Public Relations

Zadaniem PRowca jest między innymi budowanie dobrych relacji z dziennikarzami, o których należy dbać. Dlatego student tej specjalizacji będzie uczył się redagowania tekstów prasowych, komunikacji instytucjonalnej, monitoringu mediów. Sam będzie planować kampanie reklamowe i promocyjne. Jednak działaniu PR nie tyczą się tylko tych zewnętrznych. Uwaga zainteresowanych skupi się także na komunikacji wewnętrznej firmy oraz obszarom z dziedziny CSR.

Specjalizacja Kreowanie Wizerunku Osób i Firm

Jest to dziedzina trudna do realnego zmierzenia efektywności, ale działania wizerunkowe uchodzą za niezbędny element funkcjonowania w świecie biznesu, polityki, mediów. Przybliżone zostają w ramach tej specjalizacji konkretne kroki zmierzające do budowania pozytywnego, niewzruszonego wizerunku. Jednak jest to obszar, nad którym wciąż trzeba pracować. Nieustannie o niego dbać i działać, aby się rozwijał we wskazanym kierunku.

Specjalizacja Copywriting

Jest to zawód nie tylko trudny do zapisania, ale także do wyćwiczenia. Copywriterzy muszą wykazywać się niezwykłą kreatywnością i wszechstronnością wyobraźni. To oni odpowiadają za wymyślanie i tworzenie konkretnych reklam. Mają zabrać widza choćby na sekundę w świat produktu lub idei i najlepiej wypuścić go stamtąd najlepiej z zakupionym produktem. Muszą znać zasady dotyczące kampanii promocyjnych i potrzeb potencjalnych klientów.

Kierunek: Kultura w działaniu

Studia kulturoznawcze ukazujące różnorodność procesów kulturowych, które kształtują współczesny świat na poziomie lokalnym i globalnym. Pozwalają poznać rolę nowych mediów, świat sztuki, popkultury i świadomie wpływać na kierunek kulturowych przemian. Przygotowują do działania w sektorze kreatywnym, tworzenia nowoczesnych instytucji kultury czy pracy w opiniotwórczych mediach.