Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Scenariusz lekcji (2) Chleb

Scenariusz lekcji: Sztuka a rzeczywistość. Język filmu na przykładzie impresji Grzegorza Skurskiego „Chleb”. Etap edukacyjny: gimnazjum, liceum. Przedmiot: wiedza o kulturze. Czas: 2 godziny lekcyjne (w tym projekcja filmu).

Temat: Sztuka a rzeczywistość. Język filmu na przykładzie impresji Grzegorza Skurskiego „Chleb”

Opracowanie: Izabela Mazur.

Etap edukacyjny: gimnazjum, liceum

Przedmiot: wiedza o kulturze

Czas: 2 godziny lekcyjne (w tym projekcja filmu)

Po zajęciach uczeń będzie umiał:

Metody pracy:

Środki dydaktyczne:

Pojęcia kluczowe:

Pobierz scenariusz w formacie PDF: Chleb. (347,7 KB)

---

Polski Instytut Sztuki Filmowej (www.pisf.pl) – powstał w 2005 roku na mocy uchwalonej ustawy o kinematografii. Do głównych zadań Instytutu należy wspieranie rozwoju polskiej kinematografii poprzez finansowanie realizacji projektów filmowych na wszystkich etapach: scenariusza, developmentu i produkcji filmu. 

PISF wspiera również promocję polskiej twórczości filmowej w kraju i za granicą, edukację i upowszechnianie kultury filmowej. Dofinansowuje modernizację infrastruktury kinowej, doskonalenie zawodowe filmowców oraz organizację festiwali i przeglądów filmowych. Współtwórca programu edukacyjnego Filmoteka Szkolna.