Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Pytania 2 etapu części zamkniętaj

V Olimpiada Medialna 2015/2016 - 2 etap. konkursu

Obywatel 2.0. Uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym poprzez nowe media

1. Zbiorcze określenie serwisów internetowych, których podstawą są treści generowane przez użytkowników, to?

a. portale

b. wortale

c. web 2.0

d. dot.com

 

2. Pierwszy z wymienionych spopularyzował w języku polskim termin “cywilizacja” rozumiany jako obywatelstwo, a drugi - termin “cywilizacja medialna”. O których myślicielach jest mowa?

a. Adam Mickiewicz i Jan Paweł II

b. Stanisław Staszic i Tomasz Goban-Klas

c. Maurycy Mochnacki i Leszek Kołakowski

d. Józef Tischner i Jan Paweł II

 

3. Pojęcie obywatela oznacza

a. członka społeczności danego państwa

b. przedstawiciela określonej narodowości

c. przedstawiciela cywilizacji zachodniej

d. każdego człowieka na Ziemi

 

4. Od kiedy w Polsce możemy uczestniczyć w wyborach politycznych za pośrednictwem Internetu?

a. od wyborów parlamentarnych 2007 roku

b. od wyborów prezydenckich 2010 roku

c. od wyborów samorządowych 2014 roku

d. jeszcze nie możemy głosować za pośrednictwem Internetu

 

5. Web 2.0 - która z niżej wymienionych instytucji spopularyzowała tą nazwę?

a. O’Reilly Media

b. Microsoft

c. Apple

d. Massachusetts Institute of Technology

 

6. Ujednolicony system stron internetowych udostępniający informacje o organach publicznych w Polsce to?

a. Monitor Rządowy

b. Biuletyn Informacji Publicznej

c. Dziennik Ustaw

d. System Informacji Państwowej

 

7. Który z krajów europejskich wprowadził w 2007 roku głosowanie drogą elektroniczną, przez Internet?

a. Francja

b. Litwa

c. Estonia

d. Polska

 

8. Który z portali internetowych jest uznawany jako pierwszy portal dziennikarstwa obywatelskiego na świecie?

a. USA Today

b. Citizen News

c. OhmyNews

d. BBC Citizen

 

9. W którym kraju i roku powstał portal dziennikarstwa obywatelskiego OhmyNews?

a. USA, 1995 r.

b. Australia, 2000 r.

c. Korea Południowa, 2000 r.

d. Wielka Brytania, 2005 r.

 

10. Kiedy obchodzony jest Dzień Dziennikarza Obywatelskiego?

a. 1 stycznia

b. 15 maja

c. 14 czerwca

d. 14 września

 

11. Z czyjej inicjatywy obchodzimy w Polsce Dzień Dziennikarza Obywatelskiego?

a. Jolanty Paczkowskiej i portalu Wiadomości24.pl

b. serwisu OhmyNews

c. ONZ

d. Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

 

12. Jedną z idei, która również można objąć problematyką obywatela 2.0, jest tworzenie budżetów partycypacyjnych. Na czym polega ten proces?

a. Obywatele państwa mogą decydować o całości budżetu państwa.

b. Obywatele państwa mogą decydować o części budżetu państwa.

c. Mieszkańcy gminy mogą decydować o części budżetu gminy.

d. Mieszkańcy gminy mogą decydować o całości budżetu gminy.

 

13. Dziennikarz obywatelski:

a. Musi mieć skończone studia dziennikarskie i posiadać licencję na uprawianie zawodu

b. Nie musi mieć ukończonych studiów dziennikarskich, ale jest zatrudniony na umowę o pracę w danej redakcji

c. Nie musi mieć ukończonych studiów dziennikarskich, ale jest zatrudniony na umowę o dzieło - tzn. otrzymuje honorarium za każdy przygotowany artykuł w danej redakcji

d. Wykonuje swoją działalność bez żadnych wymogów, jeśli chodzi o wykształcenie i zatrudnienie

 

14. Który z wymienionych portali nie jest serwisem dziennikarstwa obywatelskiego?

a. Wiadomości24.pl

b. Interia360.pl

c. MM Moje Miasto

d. TwojeMiasto.pl

 

15. Dziennikarzom obywatelskim przysługują takie same prawa jak innym zawodowym dziennikarzom. Która z ustaw i z którego roku to reguluje?

a. Ustawa Prawo Prasowe z 26 stycznia 1984 r.

b. Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r.

c. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku

d. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku

 

16. Internetowa forma grupy dyskusyjnej ma swoja genezę w starożytnym placu bądź rynku, na którym toczyło się życie publiczne i prowadzono dyskusje. Nazwa forum wywodzi się od kultury:

a. starożytnego Rzymu

b. starożytnej Grecji

c. Mezopotamii

d. Egiptu okresu faraonów

 

17. Ośmieszanie lub obrażanie użytkowników na forum internetowym jest określane jako:

a. tracking

b. trolling

c. griefing

d. rickrolling

 

18. Znieważanie lub nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, rasowym, etnicznym, wyznaniowym jest w Polsce:

a. nieetyczne, ale nie zabronione

b. zabronione, ale nie karalne

c. zabronione i karalne na tle narodowościowym, rasowym, etnicznym i wyznaniowym

d. zabronione i karalne, ale z pominięciem znieważania lub nawoływania do nienawiści na tle wyznaniowym

 

19. Opowiadania tworzone nieoficjalnie przez fanów filmu, książki lub serialu jest określane w kulturze 2.0 jako:

a. fikcja 2.0

b. fikcja medialna

c. manga

d. fan fiction

 

20. E-zin to:

a. nazwa przeglądarki internetowej

b. internetowy magazyn dla miłośników danego filmu, książki lub serialu

c. zjawisko w kulturze 2.0 polegające na tworzeniu alternatywnych wersji zakończenia danego filmu, książki lub serialu

d. rodzaj tekstowych gier elektronicznych

 

21. Który z portali organizuje od 2005 r. konkurs na najlepszy Blog Roku?

a. WP.pl

b. Interia.pl

c. Onet.pl

d. Gazeta.pl

 

22. Fundacja Nowe Media prowadzi od 2008 roku projekt uczniowskich, obywatelskich gazet internetowych. Jak nazywa się to przedsięwzięcie?

a. Młodzieżowa Akcja Multimedialna

b. Młodzieżowa Agencja Medialna

c. Dzienikarstwo Szkolne

d. Nowe Media Szkolne

 

23. Jak nazywał się jeden z pierwszych w Polsce serwisów społecznościowych, działający w latach 2004-2012?

a. Grono.net

b. Nasza-Klasa.pl

c. Gadu-Gadu

d. Spoleczni.pl

 

24. Czy prowadząc bloga powinienem wystąpić do Biblioteki Narodowej o nadanie nr ISSN, tak jak ma to miejsce w przypadku czasopism?

a. Nr ISSN nie jest nadawany czasopismom wydawanym w Internecie

b. Tak, bo jest to wymóg prawa

c. Tak, można o to wystąpić, jest to zalecane

d. Biblioteka Narodowa nie przyznaje nr ISSN blogom

 

25. Jedno z amerykańskich czasopism od 1927 r. przyznaje tytuł Człowieka Roku wybranej osobie. W 2006 r. taki tytuł przyznano zbiorowo użytkownikom Internetu. O którym z czasopism jest mowa?

a. “Newsweek”

b. “Time”

c. “USA Today”

d. “The Washington Post”

 

1c 2b 3a 4d 5a 6b 7c 8c 9c 10c 11a 12c 13d 14d 15a

16a 17b 18c 19d 20b 21c 22a 23a 24d 25b