Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Pytania 2 etapu części otwartej


Pytania otwarte

Jak rozumiesz pojęcie obywatelstwa we współczesnej cywilizacji medialnej?

Jakie korzyści, a jakie niebezpieczeństwa mogą wiązać się z systemami głosowania elektronicznego podczas wyborów politycznych?

Dziennikarstwo obywatelskie a profesjonalne. Wskaż na podobieństwa i istotne różnice

W jaki sposób media społecznościowe tj. Facebook, Twitter przyczyniają się do rozwoju demokracji?

Jakie zagrożenia dla życia politycznego i społecznego niesie upowszechnienie się mediów społecznościowych?