Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Pytania 1 etap

Zestaw obejmuje 50 pytań sformułowanych w ramach jednego schematu pytania zamkniętego, z jedną poprawną odpowiedzią. Pytania uszeregowane są w pięciu działach tematycznych. Pytania podzielone są na dwie kategorie punktowe: 40 pytań za 1 punkt i 10 pytań za 2 punkty (oznaczone symbolem **). Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 60.

1. (**) Autorem słów „informacja to jest to, co ktoś próbuje przed dziennikarzem ukryć; wszystko inne jest reklamą” jest:

a. William Randolph Hearst

b. Mariusz Szczygieł

Klucz odpowiedzi: a

2. Agencja informacyjna, której założycielem był Paul Julius Baron von Reuter, rozpoczęła działalność w roku:

 

a. 1851

b. 1900

Klucz odpowiedzi: a

 

3. „Czwarta władza”  to inaczej mówiąc:

a. grupa najstarszych zawodowo dziennikarzy skupionych w jednej redakcji określonego medium

b. funkcja kontroli życia publicznego, którą media mogą spełniać, ponieważ stale je obserwują i nagłaśniają zachowania patologiczne

Klucz odpowiedzi: b

 

4. Lid to:

a. podpis pod zdjęciem reporterskim, przedstawiającym opisywane w artykule wydarzenie

b. pierwszy akapit tekstu dziennikarskiego następujący po tytule, zazwyczaj złożony większą czcionką, wprowadzający czytelnika w treść tekstu i zachęcający do lektury

Klucz odpowiedzi: b

 

5. Sprostowanie polega na:

a. przekazaniu przez dziennikarza zredagowanego już przez siebie materiału do sprawdzenia i poprawienia osobie, która wcześniej udzieliła mu wywiadu

b. opublikowaniu przez dziennikarza poprawionej informacji, wcześniej podanej niezgodnie z faktami

Klucz odpowiedzi: b

 

6. Cenzura prewencyjna to kontrola publikacji przed ich ukazaniem się w druku, na scenie:

a. prawda

b. fałsz

Klucz odpowiedzi: a

 

7. Pojęcie tajemnicy zawodowej dziennikarza określa, że:

a. dziennikarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy: danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, jak również innych osób udzielających informacji przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnienie powyższych danych

b. dziennikarz ma obowiązek zachować w tajemnicy wysokość swojego wynagrodzenia oraz warunków swojej umowy redakcyjnej, jeśli zastrzegł to jego przełożony (redaktor naczelny)

Klucz odpowiedzi: a

 

8. (**) W Niemczech istnieje tzw. prawo Wallraffa (Lex Wallraff – od nazwiska dziennikarza śledczego), czyli wyrok sądu najwyższego mówiący o tym, że w wypadku ujawniania nadużyć interes publiczny jest ważniejszy od gospodarczego.

a. Prawda; w jego konsekwencji zalegalizowano podawanie się przez dziennikarza za kogoś innego, jeśli jego praca służy interesowi publicznemu

b. Fałsz; nie istnieje takie prawo

Klucz odpowiedzi: a

 

9. (**) Fait divers to :

a. gatunek dziennikarski, odmiana notatki, która zawiera informacje o niezwykłym splocie wydarzeń. Jest oparta na zaskoczeniu odbiorcy, trudno jest poznać natychmiast przyczynę zdarzenia – odbiorca próbuje ją odgadnąć.

b. news dnia, informacja główna, która pojawia się niespodziewanie i łamie ustalony wcześniej układ wiadomości w serwisie informacyjnym

Klucz odpowiedzi: a

 

 

10. (**) Dokończ słynne zdanie redaktora naczelnego dziennika „Guardian” C. P. Scotta. „Komentarz jest wolny, ale fakty są …..”:

a. święte

b. sensacyjne

Klucz odpowiedzi: a

 

11. Wskaż poprawne pary programów informacyjnych i stacji telewizyjnych, w których są nadawane:

 

a) Fakty – TVN; Wydarzenia – TVP2; Panorama – Polsat; Wiadomości – TVP1

b) Panorama – TVP2; Fakty – TVN; Wydarzenia – Polsat; Wiadomości – TVP1

Klucz odpowiedzi: b

 

12. Nadawany do 1989 roku w Pierwszym Programie TVP główny program informacyjny, zastąpiony później przez Wiadomości, to:

 

a) Dziennik Telewizyjny

b) Kurier Telewizyjny

Klucz odpowiedzi: a

 

13. Sunday edition i Sunday morning – tak nazywane są „magazyny niedzielne”, które zaczęły się ukazywać pod koniec XVIII wieku. Najstarszym takim tytułem na świecie jest:

 

a) The Observer

b) The Sunday Telegraph

Klucz odpowiedzi: a

 

14. Acta Diurna Populi Romani to:

 

a) tytuł pierwszego miedziorytu wykonanego przez rzymskiego złotnika Maso Augusta, zawierającego reguły etyczne obowiązujące pracowników gazet

b) urzędowy informator ukazujący się od czasów rządów Juliusza Cezara, uznawany za prototyp współczesnej gazety

Klucz odpowiedzi: b

 

15. Złoty Medal Nagrody Pulitzera, wręczany zwycięzcom w kategorii „Służba publiczna”, prezentuje:

 

a) profil Josepha Pulitzera

b) profil Benjamina Franklina

Klucz odpowiedzi: b

 

16. Nieudana próba zainstalowania podsłuchu w siedzibie sztabu wyborczego Partii Demokratycznej w Waszyngtonie zmusiła do ustąpienia z urzędu prezydenta:

 

a) Franklina Roosevelta

b) Richarda Nixona

Klucz odpowiedzi: b

 

 

17. Brytyjska afera podsłuchowa, w wyniku której w 2012 roku zarzuty usłyszeli szefowie i dziennikarze tabloidu „News of the World”, dotyczyła:

 

a) zdobywania informacji poprzez włamywanie się do skrzynek głosowych telefonów znanych osób i ofiar przestępstw

b) przechwytywania dyplomatycznych informacji przekazywanych pomiędzy ambasadami Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych

Klucz odpowiedzi: a

 

18. „Żeby było inaczej i lepiej, musimy wygrać te wybory”. Między innymi te słowa, wraz z wizerunkiem ich autora, zostały opublikowane na pierwszej stronie pierwszego numeru „Gazety Wyborczej” (8 maja 1989 r.). Kto był autorem tych słów?

  a) Adam Michnik

b) Lech Wałęsa

Klucz odpowiedzi: b

 

19. W 1953 roku władze PRL nakazały przerwanie wydawania „Tygodnika Powszechnego”. Co było powodem tej decyzji?

 

a) odmowa opublikowania na łamach pisma pochwalnego tekstu na cześć Józefa Stalina po jego śmierci

b) współpraca redakcji tygodnika z Kołem Poselskim ZNAK

Klucz odpowiedzi: a

 

 

20.  (**) Bańka informacyjna to:

a. zjawisko we współczesnej kulturze medialnej; zachodzi, gdy odbiorca ma cały czas do czynienia z przekazami wyrażającymi podobne poglądy czy wartości. Zamyka go to na konfrontację z innymi punktami widzenia

b. zjawisko we współczesnych redakcjach; polega na stopniowym rozwijaniu informacji w kolejnych wydaniach, która dotyczy wydarzenia dziejącego się w coraz większym tempie i wymaga stałego uaktualniania

Klucz odpowiedzi: a

 

21. Zapping jest działaniem polegającym na:

 

a) układaniu ramówki radiowej w taki sposób, by jak najdłużej zatrzymywać słuchaczy przy danej stacji

b) nieustannym przełączaniu się przez widza z jednego kanału telewizyjnego lub radiowego na inny, zwykle w czasie przerw na reklamę

Klucz odpowiedzi: b

 

22. Antynagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, przyznawana od 1999 roku dziennikarzom wykazującym się lekceważeniem zasad etyki zawodowej, to:

 

a) Hiena Roku

b) Antypulitzer

Klucz odpowiedzi: a

 

 

23. Wyłaniając laureatów konkursu Grand Press w 1999 roku, wybrano między innymi „Dziennikarza Wieku”. Został nim:

 

a) Ryszard Kapuściński

b) Stefan Kisielewski

Klucz odpowiedzi: a

 

24. Pierwszy numer czasopisma „Kultura”, redagowanego przez Jerzego Giedroycia i wydawanego przez Instytut Literacki, ukazał się w 1947 roku:

 

a) w Rzymie

b) w Paryżu

Klucz odpowiedzi: a

 

25. Autorem skomponowanego w 1947 roku sygnału dźwiękowego Polskiej Kroniki Filmowej był:

 

a) Witold Lutosławski

b) Władysław Szpilman

Klucz odpowiedzi: b

 

26. „Oni”, „My”, „Byli”, „Są” to tytuły książek z wywiadami, które przeprowadziła:

 

a) Oriana Fallaci

b) Teresa Torańska

Klucz odpowiedzi: b

 

27. Muzyczne studio Polskiego Radia, mieszczące się w siedzibie Programu Trzeciego przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie, nosi imię:

 

a) Agnieszki Osieckiej

b) Czesława Niemena

Klucz odpowiedzi: a

 

 

 

28. (**) „New journalism” (nowe dziennikarstwo) to termin wprowadzony przez:

a. Toma Wolfa

b. Ernesta Hemingwaya

Klucz odpowiedzi: a

 

29. Sformułowane w latach sześćdziesiątych XX wieku „prawo Moore’a”:

 

a) było efektem obserwacji szybkiego postępu technologicznego w budowie komputerów (podwajania liczby tranzystorów w układzie scalonym)

b) prognozowało informatyczny „wyścig zbrojeń” między Stanami Zjednoczonymi a Europą

Klucz odpowiedzi: a

 

30. Nazwa mechanizmu Wiki, umożliwiającego bezproblemowe tworzenie strony i zarządzanie jej treścią przy użyciu przeglądarki internetowej, pochodzi od:

a. hawajskiego zwrotu „wiki wiki”, co oznacza „bardzo szybko”

b. brak konkretnego źródła

Klucz odpowiedzi: a

 

31. Czy do „selfpublishingu” (zjawisko publikowania nakładem własnym autora) zaliczamy blogi oraz publikowanie na własnych stronach internetowych?

a. tak

b. nie

Klucz odpowiedzi: b

32. (**) Treści wytwarzane i nadawane przez użytkowników w przeciwieństwie do zawartości tworzonych przez zawodowych autorów i producentów w ramach ich działalności zawodowej, nazywamy:

a. Self-Publishing content (SPC)

b. User-generated content (UGC)

Klucz odpowiedzi: b

33. Peer production to sposób tworzenia różnych dóbr, polegający na współpracy ochotników, którzy za pośrednictwem sieci pracują nad wspólnym dziełem. Wyniki takiej współpracy są zwykle dobrem wspólnym, udostępnianym w Internecie:

a. Fałsz

b. Prawda

Klucz odpowiedzi: b

 

34. „Jest to historyczny moment, w którym nowe media weszły w fazę pełnego rozkwitu” – te słowa padły w styczniu 2000 roku przy okazji ogłoszenia decyzji o fuzji dwóch najpotężniejszych wówczas koncernów medialnych:

 

a) Google i News Corporation

b) Time Warner i America Online

Klucz odpowiedzi: b

 

35. Systemy P2P pozwalają na:

 

a) udostępnianie wybranych plików na swoim dysku innym użytkownikom systemu

b) tworzenie prostych animacji kreskowych i prezentację różnego rodzaju treści multimedialnych na stronach www

Klucz odpowiedzi: a

 

36. Serwis społecznościowy Twitter posługuje się logo, które otrzymało nazwę na cześć:

 

a) amerykańskiego koszykarza Larry’ego Birda

b) założyciela serwisu Twitter Jacka Dorseya

Klucz odpowiedzi: a

 

37. Punkt kontaktowy ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie (NIFCHotline) prowadzi:

a. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w ramach programu Safer Internet Komisji Europejskiej

b. Nie istnieje taki punkt kontaktowy

Klucz odpowiedzi: a

 

38. Autorem książki Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów jest:

a. Piotr Legutko

b. Arthur Schopenhauer

Klucz odpowiedzi: b

 

 

39. Dyskusja panelowa polega na tym, że grupa osób, występując w roli ekspertów różnych dyscyplin naukowych, przedstawia zagadnienie z punktu widzenia swojej dziedziny:

a. Prawda

b. Fałsz

Klucz odpowiedzi: a

 

40. (**) Osobiste prawa autorskie:

a. trwają wiecznie i nie można ich przekazać na rzecz innych osób

b. autor może je przekazać według swojej woli na rzecz spadkobierców

Klucz odpowiedzi: a

 

 

41. Wizerunek osób powszechnie znanych można bez zezwolenia rozpowszechniać pod warunkiem:

a. że został on wykonany w związku z pełnieniem przez te osoby funkcji publicznych

b. wizerunek osób publicznych można rozpowszechniać bez dodatkowych warunków

Klucz odpowiedzi: a

 

42. Pierwszy publiczny pokaz filmowy odbył się:

a. 28 grudnia 1895 roku w podziemiach paryskiej Grand Cafe 

b. 11 marca 1890 roku w podziemiach kawiarni Gold Star w Nowym Jorku

Klucz odpowiedzi: a

 

43. Tzw. cliffhangers stosowane w telenowelach:

 

a) służą budowaniu napięcia między poszczególnymi odcinkami serialu

b) mają na celu przypominanie fabuły z poprzednich odcinków serialu

Klucz odpowiedzi: a

 

44. Najmniejsza dynamiczna jednostka budulca filmowego zawarta między dwoma najbliższymi cięciami montażowymi to:

a. ujęcie

b. kadr

Klucz odpowiedzi: a

 

45. (**) „Czarna seria” w polskim filmie dokumentalnym to:

a. tendencja twórcza charakterystyczna dla okresu odwilży 1956 r.

b. tendencja do ukazywania tematów o charakterze kryminalnym, często bardzo brutalnych

Klucz odpowiedzi: a

 

46. Autorem słynnego filmu dokumentalnego „Defilada” o Korei Północnej jest:

a. Andrzej Fidyk

b. Andrzej Wajda

Klucz odpowiedzi: a

 

47. Po cyberataku i groźbach hakerów firma Sony Pictures odwołała w grudniu 2014 roku wprowadzenie do kin jednego ze swoich filmów. Co jest jego tematem?

 

a) fikcyjny zamach na przywódcę Korei Północnej Kim Dzong Una

b) skandal obyczajowy z udziałem koreańskich sportowców w czasie igrzysk olimpijskich w Pekinie

Klucz odpowiedzi: a

 

48. Reżyserem słynnego filmu „Obywatel Kane” jest:

a. Orson Welles

b. Alfred Hitchcock

Klucz odpowiedzi: a

 

 

49. Kultura remiksu to:

a. inna nazwa repozytorium cyfrowego

b. popularne zjawisko wykorzystywania istniejących utworów i łączenie ich w nową, oryginalną całość

Klucz odpowiedzi: b

 

 

50. (**) Europejska Karta Filmów w Internecie została przyjęta:

a. na festiwalu filmowym w Cannes w 2006 roku przez przedstawicieli przemysłu medialnego i filmowego

b. taki dokument nie powstał, choć od dawna przedstawiciele przemysłu medialnego i filmowego chcą jego ogłoszenia

Klucz odpowiedzi: a