Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Pytania 2 etapu części otwartej

Publikujemy arkusz pytań w zawodach drugiego stopnia (test drugi). Pytania zostały udostępnione Uczestniczkom i Uczestnikom zawodów rozegranych 13 kwietnia 2015 roku równolegle w pięciu placówkach Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej: Sopocie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach oraz w 1LO w Rzeszowie. Zestaw obejmuje 5 pytań otwartych. Na udzielenie odpowiedzi uczestnicy otrzymali 75 minut i musieli zmieścić się w limicie 1500 znaków (ze spacjami) w każdej z nich. Za każdą odpowiedź mogli uzyskać od 0 do 9 punktów, co oznacza, że łączna liczba możliwych do uzyskania punktów wyniosła 45.

1. Wymień podobieństwa i różnice między rzeczywistością rozszerzoną a wirtualną.

 

2. Scharakteryzuj swoje uczestnictwo w kulturze za pośrednictwem Internetu.

 

3. Wskaż na korzyści i zagrożenia związane z technologią Google Glass.

 

4. Zaproponuj interfejs użytkownika przeznaczony dla osoby niewidomej.

 

5. Przedstaw etyczne problemy związane z tworzeniem interfejsów mózg-komputer.