Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Scenariusz lekcji (3) Jestem zły

Temat: Czy rzeczywiście są źli? Analiza portretu zbiorowości przedstawionej w filmie Grzegorza Packa „Jestem zły”. Opracowanie: Danuta Górska. Etap edukacyjny: gimnazjum, liceum. Przedmiot: godzina wychowawcza. Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (w tym projekcja filmu).

Temat: Czy rzeczywiście są źli? Analiza portretu zbiorowości przedstawionej w filmie Grzegorza Packa „Jestem zły”. 

Opracowanie: Danuta Górska. 

Etap edukacyjny: gimnazjum, liceum. 

Przedmiot: godzina wychowawcza. 

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (w tym projekcja filmu).

Po zajęciach uczeń będzie umiał:

Metody pracy:

Środki dydaktyczne:

Pojęcia kluczowe:

Pobierz scenariusz w formacie PDF: Jestem zły (kliknij w ikonę po prawej stronie). (377,6 KB)

---

Polski Instytut Sztuki Filmowej (www.pisf.pl) – powstał w 2005 roku na mocy uchwalonej ustawy o kinematografii. Do głównych zadań Instytutu należy wspieranie rozwoju polskiej kinematografii poprzez finansowanie realizacji projektów filmowych na wszystkich etapach: scenariusza, developmentu i produkcji filmu. 

PISF wspiera również promocję polskiej twórczości filmowej w kraju i za granicą, edukację i upowszechnianie kultury filmowej. Dofinansowuje modernizację infrastruktury kinowej, doskonalenie zawodowe filmowców oraz organizację festiwali i przeglądów filmowych. Współtwórca programu edukacyjnego Filmoteka Szkolna.