Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Pytania 2 etapu części otwartej VI edycji


Pytania otwarte

1. Omów główne różnice pomiędzy systemem mediów w PRL i III RP.

2. Jak rozumiesz pojęcie wolności mediów i jak według Ciebie była ona zagrożona
w XX w. w Polsce?

3. Wskaż i oceń przykłady obecności obcego kapitału na współczesnym rynku mediów
w Polsce.

4. Co według Ciebie zmieniło się, a co pozostało niezmienionym, w funkcjonowaniu dziennikarzy w ciągu ostatnich 50 lat w Polsce?

5. Czego uczy Cię historia mediów w Polsce? Wskaż na przykłady mając na uwadze przemiany technologiczno-kulturowe i społeczno-polityczne.