Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

finał Olimpiady Medialnej - co warto wiedzieć?


Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczestnicy,

Gratulujemy przejścia do zawodów finałowych VI. Olimpiady Medialnej, zwanych wg regulaminu zawodami 3B. Zauważcie Państwo, że każda z 24 osób zaproszonych do Warszawy może zostać zwycięzcą Olimpiady Medialnej, ponieważ punktacja jest bardzo wyrównana, a do zdobycia pozostało jeszcze aż 90 pkt.

W załącznikach znajdują się informacje dotyczące harmonogramu wydarzeń finałowych. Prosimy zwrócić uwagę na godziny rozpoczęcia poszczególnych dni finału. Przypominamy, że wg regulaminu wszelkie spóźnienia są jednoznaczne z dyskwalifikacją. Jest to szczególnie ważne, ponieważ do debat finałowych losowane są wyłącznie osoby z grona obecnych na rozpoczęciu finału.

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku zawodów 2 stopnia, zobowiązujemy się do zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników.

Przypomnijmy w jaki sposób można otrzymać zwrot: prosimy nauczycieli o sporządzenie listy, na której będzie się znajdowała nazwa szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasa oraz koszt biletu. Prosimy również zamieścić informację dotyczącą konta na jakie mają być przelane pieniądze z uwzględnieniem adresu odbiorcy. Skan podpisanej przez Państwa listy wraz ze skanami biletów prosimy przesłać na adres olimpiada-medialna@nowemedia.info do poniedziałku 15.04.2017. Zwrot zostanie dokonany po weryfikacji dokumentów w ciągu 7 dni roboczych.

Miejscem organizacji zawodów finałowych jest siedziba Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS – ul. Chodakowska 19/31, Warszawa.

Pierwszy dzień zawodów.

Na uroczystym otwarciu Finału odbędzie się losowe przydzielenie uczestników do grup biorących udział w debacie finałowej, mającej miejsce w drugim dniu finału. Pierwszego dnia zawodów Uczestnicy zaprezentują przed komisją swoje prace przygotowane wg konspektów, będących przedmiotem etapu 3A Olimpiady Medialnej.

W harmonogramie przewidziano warsztaty zarówno dla uczestników oraz ich nauczycieli, przygotowane przez Uniwersytet SWPS. Zajęcia dla uczniów będą m.in. związane z techniką debatowania, co powinno ułatwić udział w drugim dniu finału.

Uczestników naszej Olimpiady oraz ich nauczycieli zapraszamy na obiad w czasie przewidzianym na to w harmonogramie. Dostaną Państwo od nas kupon uprawniający do bezpłatnego posiłku do kwoty określonej na kuponie. Doświadczenie minionych lat pokazuje, że jest ona więcej niż wystarczająca do najedzenia się. Ewentualne zwiększenia, muszą być wyrównane przez Państwa w kasie gotówką.

Nocleg zapewniamy zarówno uczestnikom jak i nauczycielom, ale tylko tym spoza Warszawy. Uczestnicy pełnoletni nie muszą przybywać na zawody pod opieką nauczyciela. Wszystkie rezygnacje z noclegu zarówno dla uczestników jak i nauczycieli prosimy jak najszybciej zgłosić. Gościć Państwa będzie Hotel Arkadia mieszczący się przy ul. Radzymińskiej 182, 03-671 w Warszawie. Dojazd z miejsca zawodów jest organizowany we własnym zakresie, ale zapewniamy, że komfortowo i w krótkim czasie można się tam dostać komunikacją miejską.

Drugi dzień zawodów.

Rozpoczynają go debaty finałowe przeprowadzone w oparciu o regulamin znajdujący się w załączonych plikach. Po debacie nastąpi debata zaproszonych ekspertów na temat związany z edukacją i mediami, na które są zaproszeni wszyscy Uczestnicy i ich Opiekunowie. Debatować będą przedstawiciele świata nauki oraz mediów, a ich wypowiedzi będą transmitowane w Internecie. Po zakończeniu debaty ekspertów, około godziny 13.00, zostaną ogłoszone wyniki Olimpiady Medialnej.

W załączniku znajdują się także tematy tegorocznych debat. Uczestnicy powinni przygotować się do nich, ponieważ to z nich zostanie wylosowana teza ich debaty. Może okazać się, że noc pomiędzy piątkiem a sobotą będzie niewystarczająca na ułożenie solidnych argumentów opartych o wszechstronną wiedzę.

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia! W razie pytań proszę pisać na adres mateusz.kot@nowemedia.info lub dzwonić pod numer 725 047 275, jednak preferowaną formą komunikacji jest droga mailowa.

Harmonogram zawodów

Regulamin Debaty finałowej

Tezy Debaty finałowej