Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

zawody 1 stopnia, co warto wiedzieć?


Zawody pierwszego stopnia odbędą się w poniedziałek 20 listopada o godz. 11.00. Przedstawiamy informacje dotyczące organizacji i przebiegu pierwszego testu - istotne dla Uczestników i Opiekunów. Przypominamy, że informacje dotyczące wymogów formalnych zawiera Regulamin Olimpiady - prosimy o uważne zapoznanie się z nim.

Uproszczona forma informacji w postaci infografiki:

Dla Nauczycieli

 

Informacje dla uczestników i opiekunów:

Zawody pierwszego stopnia Olimpiady Medialnej, zaplanowane na poniedziałek 20 listopada, rozpoczną się o godz. 11:00 w szkołach uczniów i uczennic biorących udział w Olimpiadzie. Uprawnione do udziału są osoby zarejestrowane w serwisie OM, mające w pełni potwierdzone konta w serwisie OM i dysponujące indywidualnym numerem uczestnictwa.

Wszystkim tym osobom, za pośrednictwem aktywnych kont, zostanie udostępniony test. Rozwiązanie testu musi nastąpić w przeciągu 60 minut - do godziny 12:00. Prosimy zatem mieć na uwadze, że konieczne będzie wcześniejsze udostępnienie zainteresowanym sali informatycznej i zarezerwowanie w niej miejsca dla uczestników Olimpiady. Sugerujemy, aby zająć miejsca przy komputerach i zalogować się na konto uczestnika najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem zawodów.

Każdy z uczestników, znacznie wcześniej, a najpóźniej w dniu poprzedzającym zawody, powinien próbnie zalogować się na swoje konto i upewnić się, że dane logowania są aktualne, a logowanie skuteczne. Zastrzegamy, że nie możemy zagwarantować udzielenia wsparcia w dniu zawodów - bezpośrednio przed rozpoczęciem testu (jak i w trakcie jego trwania) uczestnikom, którzy zapomnieli loginu (swojego maila) i hasła.

Test będzie złożony łącznie z 50 pytań, z podziałem na 40 pytań za 1 punkt i 10 pytań za 2 punkty. Link do testu będzie widoczny dopiero po zalogowaniu się przez uczestnika na jego konto. Wszystkie pytania zostały stworzone w oparciu o jeden schemat i każde z nich zawiera cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Udzielenie błędnej lub niepoprawnej odpowiedzi będzie skutkować nieprzyznaniem punktów. Nie będą przyznawane punkty ujemne. Łącznie można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Po zakończeniu testu każdemu uczestnikowi zostanie wyświetlony unikalny kod, który należy przekazać Komisji Szkolnej. Musi on zostać wpisywany do protokołu przez komisję szkolną.

Lista Rankingowa wraz z listą uczestników, którzy utrzymali kwalifikację do zawodów drugiego stopnia zostanie ogłoszona tego samego dnia, wieczorem. Opublikowana będzie na stronie serwisu internetowego Olimpiady Medialnej.

Uczestnikowi przysługuje odwołanie od wyników zawodów w terminie do 3 dni roboczych od podania ich na stronie internetowej Olimpiady. Jeżeli w Liście Rankingowej zaistnieją zmiany, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od przeprowadzenia zawodów, czyli do piątku 1 grudnia włącznie, zostanie podana Ostateczna Lista Rankingowa.

Infografika dla Uczestników

 

Informacje dla opiekunów:

Poniżej udostępniamy formularz protokołu zawodów pierwszego stopnia - dokument można pobrać w formacie .DOCX, .DOC i .ODT Przed wypełnieniem protokołu prosimy o uważne zapoznanie się z zawartą w nim instrukcją i zgodne z nią wypełnienie dokumentu. Należy także zwrócić uwagę na pola dotyczące unikalnych kodów, które wyświetlą się uczestnikom po zakończeniu testu. Obowiązkiem Komisji Szkolnej jest wpisanie go obok numeru uczestnictwa uczestnika. Uzupełniony i zeskanowany protokół należy przesłać (wyłącznie w pliku .pdf) mailem pod adresem: olimpiada-medialna[at]nowemedia.info w terminie 3 dni roboczych po przeprowadzeniu zawodów, czyli do piątku 24 listopada włącznie.

Przypominamy, że nieprzesłanie protokołu w terminie skutkuje nieodwołalnym wykreśleniem uczestnika lub uczestniczki, którzy uzyskali w wyniku zawodów pierwszego stopnia kwalifikację do udziału w dalszych rozgrywkach, z listy osób zakwalifikowanych do zawodów kolejnego stopnia. Przesłanie protokołu sporządzonego nieprawidłowo może również skutkować odebraniem prawa udziału w dalszych zawodach.

 

Komputer musi spełniać określone wymagania sprzętowe. Są to:

- przeglądarka internetowa Firefox lub Chrome w najnowszej wersji z włączoną obsługą ciasteczek oraz javascriptu,

- dostęp do Internetu,

- min 2 GB pamięci RAM.

 

 Telefon do organizatorów: 725047275

informacja: mateusz.kot@nowemedia.info

 

Plik protokołu zawodów pierwszego stopnia - do pobrania:

Protokół zawodów 1. stopnia z rozszerzeniem .docx

Protokół zawodów 1. stopnia z rozszerzeniem .doc

Protokół zawodów 1. stopnia z rozszerzeniem .odt