Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Bibliografia VII edycji Olimpiady Medialnej


Szanowni Nauczyciele, drodzy Uczestnicy,

Aby umożliwić Wam zaznajomienie się z tematyką tegorocznej edycji, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej publikacjami. Tematyka kształtowania wizerunku w mediach i przez media jest bardzo szeroka, ale dzięki nim wejdziecie w świat social mediów, public relations, a także obecności człowieka w świecie mediów.

Oprócz tego, w każdej edycji Olimpiady Medialnej znajduje się program stały obejmujący następujące zagadnienia: sztuka informacji, odbiór i tworzenie przekazów medialnych, transformacja mediów, sztuka prezentacji i debaty, film. Wymagana będzie więc wiedza dotycząca aktualnych zagadnień medialnych, a także wydarzeń i procesów historycznych z nimi związanych.

Adamski A., M. Laskowska (red.), Nowe media – możliwości i pułapki, wyd. SCRIPTORIUM, 2011.

Bauer Z., Dziennikarstwo i świat mediów, wyd. Universitas, 2008.

Goban – Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, wyd. PAN, 2009.

Grzegorczyk A. (red.), Perswazyjne wykorzystanie wizerunku osób znanych, wyd. Wyższa Szkoła Promocji, 2015.

McLuhan M. H., Zrozumieć media: przedłużenie człowieka, wyd. Naukowo-Techniczne PWN-WNT, 2004.

Miotk A., Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, wyd. Onepress, 2013.

Olędzki J., D. Tworzydło, Public Relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, wyd. PWN, 2006.

Rozwadowska B., Public relations.Teoria, praktyka, perspektywy, wyd. Studio EMKA, 2002.

Seitel F. P., Public Relations w praktyce, wyd. Felberg SJA, 2003.