Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

zawody 2 stopnia, co warto wiedzieć?


Zawody drugiego stopnia rozpoczynają się 10 stycznia (środa) o godzinie 12:00. Publikujemy kluczowe informacje dotyczące ich organizacji. Prosimy, zapoznaj się z nimi uważnie, bo zależy nam na Twoim spokojnym i komfortowym udziale w zawodach oraz dobrej atmosferze.

Zaznaczamy, że od godz. 12.00 nikt nowy nie ma prawa wejść i brać udziału w zawodach – niezależnie od powodów spóźnienia. Od tej zasady nie będzie żadnych odstępstw. Zawody drugiego stopnia odbywają się w placówkach wyznaczonych przez Komitet Główny Olimpiady Medialnej. Zostaną one opublikowane niedługo, wraz z listą przypisanych do nich uczestników.

Prosimy, abyś przybyła / przybył na miejsce najpóźniej o godz. 11.40 – od tej godziny rozpoczniemy wpuszczanie uczestników do sal w kolejności wyczytywania z listy. Lista z numerami uczestnictwa będzie powieszona na drzwiach sali, w której będą odbywać się zawody.

Pamiętaj, aby mieć ze sobą ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości jednoznacznie potwierdzający Twoją tożsamość – zostaniesz poproszony o jego okazanie bezpośrednio przed wejściem do sali. W przypadku jego braku niestety nie będziemy mogli dopuścić Cię do udziału w zawodach.

Zostaniesz poproszony o zajęcie wskazanego Ci miejsca – zajmij tylko to miejsce, które zostanie Ci wskazane. Od momentu rozpoczęcia zawodów do ich zakończenia nie będzie możliwe opuszczanie sali – opuszczenie sali w trakcie zawodów będzie równoznaczne z zakończeniem udziału w nich.

Nad przebiegiem zawodów będą czuwać przedstawiciele Delegacji Okręgowych Komitetu Głównego. To osoba z Delegacji zaprosi Cię do sali, wskaże miejsce, przedstawi zasady i będzie czuwać nad właściwym przebiegiem zawodów do ich zakończenia.

 

Pamiętaj, że II etap Olimpiady Medialnej składa się z dwu części:

· Testu zamkniętego, trwającego 45 minut,

10 minutowej przerwy,

· Testu otwartego, trwającego 75 minut.

 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, uczestnik, który posiada aktualne orzeczenie o dysleksji, powinien przesłać jego skan mailem pod adresem olimpiada-medialna[at]nowemedia.info najpóźniej do godziny rozpoczęcia zawodów 2.st. W temacie maila należy wpisać „Orzeczenie” i podać numer uczestnictwa. W treści maila należy podać ponadto imię i nazwisko Uczestnika. Członkowie Delegacji Okręgowych nie przyjmują zaświadczeń.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego rozwiązywania zadań – niedopuszczalna jest pomoc osób trzecich i/lub korzystanie w tym czasie z jakichkolwiek materiałów dodatkowych, w szczególności: pisanych, drukowanych lub źródeł internetowych, czatów, komunikatorów, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzaczy audio-wideo i innych stacjonarnych lub przenośnych urządzeń elektronicznych. Komisje właściwe do przeprowadzenia i/lub nadzorowania zawodów poszczególnych stopni są zobowiązane zdyskwalifikować Uczestnika, jeśli stwierdzi się złamanie Regulaminu.

W każdym z miast została zabezpieczona liczba sprawnych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu równa liczbie uczestników uprawnionych do udziału w zawodach. Tym nie mniej, sugerujemy zabranie ze sobą własnych laptopów, na wszelki wypadek. W sytuacji wyjątkowej Regulamin Olimpiady dopuszcza zgodę na użycie osobistego komputera uczestniczki lub uczestnika.

Lista rankingowa zawodów 2 st. pojawi się na stronie Olimpiady Medialnej 29 stycznia 2018 roku.


Jednocześnie zaznaczamy, że uczniowie mogą się już przygotowywać do drugiego etapu. Komitet programowy opracował szczegółową literaturę, na której podstawie są przygotowane pytania w 2 etapie. Nie są to lektury nowe, ale szczegółowo wybrane z tych opublikowanych, jako bibliografia pierwszego etapu: