Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Media publiczne 2.0

Podczas I edycji Olimpiady Medialnej motywem przewodnim była kwestia cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce. Podczas II edycji mamy dla Ciebie propozycję równie ważnego zagadnienia medioznawczego.

Od wielu miesięcy trwa dyskusja na temat abonamentu radiowo-telewizyjnego, szerzej wokół problemu misji mediów publicznych we współczesnym świecie. Nie chodzi tylko o wysokość opłaty, jaką powinniśmy uiszczać korzystając z programu Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.Przede wszystkim trzeba zastanowić się, co znaczą takie pojęcia jak „publiczny”, „misja” w odniesieniu do mediów, jak zmienia się rozumienie roli narodowych radiofonii i telewizji w czasach internetowych sieci społecznościowych. Można odnieść wrażenie, że w tej debacie utknęliśmy w martwym punkcie. Dyskutują politycy, producenci, dziennikarze, naukowcy. Brakuje bardzo ważnego głosu. Odbiorców, zwłaszcza w Twoim wieku, którzy zaczynają przejmować odpowiedzialność za Polskę, także za polskie media publiczne.

Stąd propozycja, żeby wspólnie zastanowić się w klasach nad problemem mediów publicznych 2.0, czyli ich obecnej sytuacji, ale także pożądanej wizji przyszłości. Nie zaczynajcie dyskusji od problemu abonamentu, ale szeroko spróbujcie zdefiniować jak rozumiecie pojęcie „misyjności” i „publiczności” – szczególnego posłania, oddawania czegoś do użytku powszechnego. Nie myślcie jednak kategoriami minionej epoki, w której dominowały takie media jak prasa, radio i telewizja, ale pytajcie co znaczą te pojęcia w obecnej dekadzie web 2.0, mediów społecznościowych, technologii mobilnych. Wreszcie zastanówmy się, co mogą znaczyć te pojęcia w perspektywie ewolucji mediów, np. w 2050 roku. Wskazane, żebyście wspólnie z nauczycielami zorganizowali debaty czy też klasowe burze mózgów poświęcone tym problemom.

Zachowaliśmy 5 głównych obszarów tematycznych, z którymi mogłeś spotkać się podczas I edycji Olimpiady. Zapraszamy Cię do pogłębiania wiedzy dotyczącej transformacji mediów, korzystania z informacji, odbioru i tworzenia przekazów, sztuki prezentacji i debaty oraz edukacji filmowej. Na podstawie tekstów źródłowych proponowanych do każdego modułu będą przygotowywane pytania testowe I etapu Olimpiady Medialnej. Tylko jedna z dwóch odpowiedzi do danego pytania będzie poprawna. Niektóre z nich będą wymagały dłuższego zastanowienia, stąd warto szerzej przedyskutować proponowane w modułach zagadnienia.

Powodzenia!

dr Piotr Drzewiecki

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

fot. anthony kelly (CC BY 2.0)