Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Wyniki 2 etapu

Drodzy Uczestnicy i Drodzy Nauczyciele!

Choroba jurora opóźniła nasz harmonogram, ale co się odwlecze… Oto komunikat.

Jury II etapu postanowiło obniżyć kryterium procentowe dotyczące punktów niezbędnych do przejścia do następnego etapu z 65 do 50%. Oznacza to, że aby przejść do etapu IIIa należało zdobyć 35 punktów z 70. Wynik taki uzyskało 37 osób. Pełne wyniki poniżej.

Jak podawaliśmy wcześniej, terminy związane z procedurą odwoławczą zostają zachowane, co oznacza, że na złożenie odwołań Uczestnicy mają 3 dni robocze. Powinny one zatem zostać złożone do 13. marca, zaś zostaną rozpatrzone do 18. marca. Przypominamy, że adres mailowy Olimpiady to: kontakt@olimpiada-medialna.edu.pl i pod ten adres należy kierować korespondencję.

Ostateczna lista rankingowa zostanie opublikowana 19. marca. Wtedy także zostanie podany temat etapu IIIa.


2994 47
3070 46
3121 46
3174 45
3048 44
3292 43
3164 43
2995 42
3065 40
2988 40
3068 40
3036 39
2993 39
2989 39
3046 39
2992 39
2990 39
3032 38
3181 38
3067 38
3052 38
3291 38
3229 37
3236 37
3080 37
3162 37
3030 36
3123 36
3037 35
2991 35
3127 35
3218 35
3069 35
3034 35
3180 35
3131 35
3183 35
3128 34
3217 34
3086 34
3132 33
3118 33
3253 33
3063 33
3202 33
3256 33
3143 33
3075 32
3201 32
2996 32
3254 31
3042 31
3082 31
3212 31
3215 30
3119 30
3294 30
3122 30
3172 30
3220 30
3167 30
3287 30
3187 30
3176 30
3033 30
3219 29
3066 29
3293 29
3203 29
3248 29
3117 29
3228 29
3250 29
3044 29
3017 29
3031 29
3062 29
3040 28
2984 28
3154 28
3073 28
3072 27
3184 27
3200 26
3246 26
3277 26
3012 26
3173 26
3084 25
3265 25
3115 25
3114 25
3113 25
3047 25
3231 25
3025 25
2979 25
3129 25
3112 24
2998 24
3124 23
3023 23
3026 23
3235 23
2981 23
3111 22
3077 22
3227 22
3014 22
3268 21
3137 21
3252 21
3148 21
3130 21
2982 21
3190 20
3083 20
3060 20
2986 20
3078 19
3099 19
3116 19
3269 18
3279 18
3283 17
3262 16
3260 16
3001 16
3230 15
2997 15
3280 15