Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Czy wiesz, że...?

5 lutego

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła w lipcu 2012 roku rezolucję, w której podkreślono, że dostęp do internetu i swobodnej wymiany myśli za pomocą sieci jest współczesnym prawem człowieka. Rezolucję poparł m.in. Tim Berners-Lee, twórca światowej sieci www. Za jej przyjęciem głosowało 47 krajów, w tym również i te, w których prowadzona jest cenzura Internetu m.in. Chiny i Kuba. W 2010 roku BBC World Service przeprowadziło sondaż według, którego 4/5 ludzkości popiera uznanie dostępu do Internetu za prawo człowieka. Rok później ONZ opublikowało raport, w której również przedstawiono ideę nowego prawa powszechnego. Nie brakuje jednak krytyków tego rozwiązania. Trudno bowiem mówić o powszechnym dostępie np. w krajach afrykańskich, gdzie brakuje tak podstawowych dóbr jak woda pitna czy żywność.