Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Czy wiesz, że...?

5 kwietnia

28 września świętujemy Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji Publicznej, po raz pierwszy w 2002 roku. Inicjatywa ma przyczynić się do większej świadomości obywateli o działaniach instytucji państwowych. Pomysłodawcą dnia jest światowa sieć Adwokatów Wolności Informacji (Freedom of Information Advocates – FOIA). W krajowe obchody święta zaangażowane są m.in. Transparency International Polska (członkek FOIA) działająca na rzecz przejrzystości i przestrzegania prawa do informacji w Polsce jak również Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej. Od 2007 roku Centrum organizuje akcje społeczne pod nazwą Tygodnia Informacji Publicznej, zapraszając do współpracy organizacje pozarządowe, organizując konkursy na najbardziej przyjazne urzędy publiczne. Więcej informacji na stronie: http://informacjapubliczna.org.pl/