Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Czy wiesz, że...?

12 kwietnia

Przejrzystość i tym samym większa wiarygodność państwa, aktywne zaangażowanie obywatela w procesy podejmowania decyzji politycznych, szeroko rozumiana otwartość instytucji publicznych – to główne założenia tzw. otwartego rządu (ang. open goverment), idei która zyskują coraz większą popularność w krajach Unii Europejskiej i w USA. To po części efekt przemian technologicznych, narodzin społeczeństwa sieciowego, w którym dostęp obywateli do informacji i możliwości publicznej wypowiedzi znacznie wzrosły. We wrześniu 2011 roku powołano Partnerstwo na Rzecz Otwartych Rządów, które ma promować te idee na świecie. Polska jeszcze nie przystąpiła do tej inicjatywy, ale trwają przygotowania do podpisania międzynarodowej deklaracji.