Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Stare/nowe media. Czego uczy nas historia środków społecznego przekazu?

Scenariusz lekcji

Pojęcia i główne treści:

Nowe media – określenie elektronicznych i cyfrowych środków komunikacji masowej, które powstały pod koniec II poł. XX w., wśród których możemy wymienić: CD-ROM-y, DVD, gry komputerowe, komputery multimedialne, Internet. Opierają się na cyfrowej technice zapisu, dającą możliwość ingerencji i modyfikowania przekazów. Dotychczasowe środki masowego przekazu są określane jako media tradycyjne lub też stare media: prasa oraz media elektroniczne oparte na technice analogowego zapisu (radio, telewizja, magnetofon). Nowe media charakteryzuje miniaturyzacja urządzeń, łatwiejszy interfejs użytkownika, integracja różnych mediów w jednym urządzeniu – multimedialność. Umożliwiają większą interakcję użytkowników i wspólne tworzenie przekazów w sieci.

Pomoce do zajęć:

Przygotowanie prezentacji ilustrującej korzystanie z mediów w minionym stuleciu. Wzór znajduje się tutaj (pod adresem: http://presscafe.eu/?p=2171). Egzemplarze starych czasopism i gazet codziennych, stare telefony komórkowe, zabytkowe odbiorniki radiowe, magnetofony szpulowe i kasetowe, walkmany, telefony z tarczą i in.

Praca w grupach:

Klasę dzielimy na dwie grupy. Zadaniem pierwszej będzie analiza przyniesionych egzemplarzy dawnej prasy, drugiej – urządzeń i nośników technologicznych, które nie są już powszechnie używane. Prosimy grupy o ich charakterystykę. Dlaczego w prasie dawniej dominował tekst, a współcześnie zdjęcia? W jaki sposób zmieniły się odtwarzacze muzyki i telefony? Jakie cechy możemy uznać za wspólne? Efekt ich pracy podsumowujemy na tablicy tworząc listę kategorii tj. miniaturyzacja, ikonizacja mediów.

Temat eseju:

Telewizja, radio, prasa współcześnie i 50 lat temu