Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Test drugiego etapu - liceum

Publikujemy arkusz pytań i odpowiedzi, przygotowany dla uczestników powtórzonego drugiego Etapu Szkolnego Olimpiady Medialnej - w kategorii liceum. Pod każdym z pytań podaliśmy informację o prawidłowej odpowiedzi. Zestaw testowy obejmuje 40 pytań - 30 pytań, w których za udzielenie prawidłowej odpowiedzi przyznawano 1 punkt i 10 pytań za 2 punkty (te pytania zostały oznaczone *). Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów.

1. Jest to atak na system komputerowy lub usługę sieciową w celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów, przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów. Jak nazywa się takie działanie?

a. DRDoS

b. DDoS

c. DiDos

d. DeaDos

Prawidłowa odpowiedź: b

2. Wskaż rok, w którym powstał pierwszy międzynarodowy program do prowadzenia rozmów głosowych „Skype”:

a. 1999

b. 2003

c. 2006

d. 2010

Prawidłowa odpowiedź: b

3. Ogół działań stosowanych najczęściej przez środki masowego przekazu, który ma nadać jakiemuś wydarzeniu społecznemu, politycznemu czy artystycznemu znaczny rozgłos lub spowodować (np. przez emisję audycji radiowej, telewizyjnej bądź opublikowanie cyklu artykułów w prasie), aby zostały ujawnione i wyjaśnione okoliczności danej sprawy. O jakim pojęciu mowa?

a. media relations

b. public relations

c. publicity

d. mainstreaming

Prawidłowa odpowiedź: c

4. Kto był pierwszym dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa?

a. Jan Nowak-Jeziorański

b. Jan Karski

c. Zdzisław Najder

d. Zbigniew Brzeziński

Prawidłowa odpowiedź: a

5. Jak nazywał się ogólnopolski dziennik wydawany przez wydawnictwo Agora SA na przełomie 2005 i 2006 roku?

a. Nowy Dziennik

b. Nasz Dzień

c. Nasza Gazeta

d. Nowy Dzień

Prawidłowa odpowiedź: d

6. Obecnie emituje swoje programy w 10 niekodowanych wersjach językowych przez 24 godziny na dobę. Istnieje również kilka kolejnych – w niepełnym wymiarze czasowym lub kodowanych. Jej udziałowcami są 23 europejskie telewizje publiczne. Jak nazywa się ta stacja?

a. Discovery

b. Euronews

c. Arte

d. BBC International

Prawidłowa odpowiedź: b

7. „Nie będzie przesadą twierdzenie, że przyszłość nowoczesnego społeczeństwa i stabilizacja jego życia wewnętrznego zależeć będzie w dużej mierze od utrzymania równowagi pomiędzy naporem techniki komunikowania a indywidualną zdolnością jej przyswajania”. Autorem tych słów jest:

a. Marshall McLuhan (1960)

b. Charles de Gaulle (1965)

c. papież Pius XII (1950)

d. Ryszard Kapuściński (1975)

Prawidłowa odpowiedź: c

8. Powstały w 1843 roku brytyjski tygodnik „The Economist” jest jednym z najbardziej znanych i najpoważniejszych pism na świecie. Od samego początku koncentruje się na kwestiach gospodarczych i konsekwentnie broni wolnego rynku i liberalnej gospodarki. Jego cechą charakterystyczną jest to, że artykuły jakie publikuje nie są podpisywane. Od tej reguły istnieją nieliczne wyjątki, np. gdy publikowane są teksty napisane przez znane postaci życia publicznego. Artykuł wstępny napisany przez redaktora naczelnego jest jednak przezeń podpisywany tylko w jednym wypadku. Jakim?

a. gdy w Wielkiej Brytanii mają się odbyć wybory powszechne

b. na Boże Narodzenie

c. przed dorocznym posiedzeniem Reform Club, którego musi być członkiem

d. gdy redaktor naczelny odchodzi ze stanowiska i jest to jego ostatni tekst

Prawidłowa odpowiedź: d

9. Ten fragment zdania, usunięty z przyjętego w 2002 rządowego projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zmieniający sens i zakres obowiązywania niektórych kluczowych ustaleń tej ustawy, stał się jednym z symboli tzw. Afery Rywina – jak potocznie nazywano jeden z największych skandali korupcyjnych III Rzeczypospolitej. O jakie słowa chodziło?

a. i pisma

b. lub pisma

c. i/lub czasopisma

d. lub czasopisma

e. i czasopisma

Prawidłowa odpowiedź: d

10. „Majuskuła” to:

a. łączenie dwóch różnych struktur dzieła filmowego, np. obrazu i dźwięku, muzyki i dialogów, inaczej montaż poziomy

b. nazwa starożytnego pisma obrazkowego Majów, czasami zamiennie zwanego pismem szkoły Majów

c. początkowa duża litera tekstu

d. symbol umieszczany przez łamaczy na końcu tekstu w gazecie

Prawidłowa odpowiedź: c

11. Który z anglojęzycznych pisarzy książek sensacyjnych pracował w agencji Reutera?

a. Frederick Forsyth

b. John le Carre

c. Ian Fleming

d. Clive Cussler

Prawidłowa odpowiedź: a lub a, c (weryfikacja klucza - 29 V)

12. Nakłady prasy drukowanej na całym świecie systematycznie spadają, systematycznie zaś wzrasta liczba użytkowników Internetu. Które z tych mediów jest obecnie popularniejsze, jeżeli wziąć pod uwagę cały świat?

a. internet przegonił prasę i jego użytkowników jest 20% więcej niż czytelników drukowanej prasy

b. drukowana prasa jest nadal popularniejsza i jej czytelników jest o 20% więcej niż użytkowników internetu

c. czytelnictwo prasy drukowanej i użytkowanie internetu osiągnęły w skali globalnej równowagę

d. nikt nie jest w stanie tego policzyć

Prawidłowa odpowiedź: b

13. Wskaż programy typu reality show.

a. Bitwa na głosy 

b. Sprawa dla reportera 

c. Uwaga!

d. The Voice of Poland

e. Top Model. Zostań Modelką

Prawidłowa odpowiedź: a, d, e lub e (weryfikacja klucza - 29 V)

14. Film dokumentalny Ewy Stankiewicz i Anny Ferens pod tytułem „Trzech kumpli” o losach Lesława Maleszki, Stanisława Pyjasa i Bronisława Wildsteina, który w roku 2008 stał się jednym z największych wydarzeń medialnych w Polsce, został wyprodukowany przez następującą stację telewizyjną:

a. TVP

b. BBC

c. Polsat News

d. TVN

Prawidłowa odpowiedź: d

15. Kompresja – w odniesieniu do sygnału telewizyjnego – to:

a. technika narracyjna przeznaczona dla osób niewidomych, polegająca na komentowaniu przekazów wizyjnych przez lektora poprzez opis inscenizacji, scenografii, gry aktorów, kostiumy, barw i światła itp.

b. sposób odbioru, który umożliwia zatrzymanie transmisji oglądanego programu telewizyjnego (np. przez wciśnięcie przycisku pauzy w pilocie sterującym STB) a następnie kontynuację, powrót do oglądania programu, bez utraty ciągłości odbioru

c. zmniejszanie z pomocą specjalnych algorytmów obliczeniowych, ilości danych o sygnale przesyłającym obraz (standard H.264/AVC, potocznie MPEG-4) lub dźwięk (standard dolby AC3)

d. specjalny sposób oferowania przekazów audiowizualnych – dodatkowa transmisja umożliwiająca obejrzenie programu telewizyjnego także po zakończeniu jego emisji na antenie

Prawidłowa odpowiedź: c

16. Tygodnik „Polityka” jest jednym z mediów działających z sukcesem zarówno w czasach PRL, jak i w obecnym okresie, po transformacji ustrojowej. Pismo przeszło w tym czasie wiele zmian, które pozwoliły mu stać się nowoczesnym tygodnikiem opinii. Z poniższej listy wskaż jedną zmianę, która nie jest prawdziwa.

a. usunięto motto „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się”

b. sprzedano kontrolny pakiet akcji niemieckiemu koncernowi wydawniczemu Bauer

c. zmieniono format 

d. wprowadzono kolorowe ilustracje

Prawidłowa odpowiedź: b

17. „KTT” – kto przyjął ten pseudonim?

a. Klemens Tomasz Tatarkiewicz, redaktor i twórca kwartalnika „Filozofia i Estetyka”

b. Katarzyna Trebunia-Tutka, współczesna dziennikarka radiowa zajmująca się muzyką folk

c. Krzysztof Teodor Toeplitz, dziennikarz i felietonista związany m.in. z tygodnikiem Polityka

d. Kazimierz Taran-Topór, radykalny publicysta związany z ONR, czynny w l. 30-tych XX wieku

e. Klara Teodora Trubińska, pisarka okresu pozytywizmu z kręgu warszawskiego pisma Bluszcz

Prawidłowa odpowiedź: c

18. W dzień po ogłoszeniu stanu wojennego, w grudniu 1981 roku, w strajkującej Hucie im. Lenina miała miejsce pierwsza transmisja nielegalnego radia „Solidarność”, którego organizatorem był ówczesny student fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Tyczyński. Prawie 10 lat później ta sama postać znalazła się wśród twórców pierwszego niezależnego od władz legalnego radia nadającego w Krakowie, które później przekształciło się w radio ogólnopolskie. Jak nazywa się to radio?

a. Radio Zet

b. Radio Eska

c. Polskie Radio

d. Radio RMF

Prawidłowa odpowiedź: d

19. Uszereguj podanych niżej rzeczników polskiego rządu w kolejności, w jakiej sprawowali funkcję – zaczynając od osoby, która najwcześniej zajmowała to stanowisko: Aleksandra Jakubowska, Krzysztof Luft, Jan Dziedziczak, Agnieszka Liszka, Jarosław Sellin, Małgorzata Niezabitowska.

a. …

b. …

c. …

d. …

e. …

Prawidłowa odpowiedź: Małgorzata Niezabitowska, Aleksandra Jakubowska, Jarosław Sellin, Krzysztof Luft, Jan Dziedziczak, Agnieszka Liszka.

20. Kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego?

a. 15 maja

b. 17 maja

c. 19 czerwca

d. 20 czerwca

Prawidłowa odpowiedź: b

(*) 21. Który z trzech planowanych obecnie w Polsce multipleksów telewizyjnych będzie nadawał wyłącznie programy Telewizji Polskiej?

a. MUX 1

b. MUX 2

c. MUX 3

Prawidłowa odpowiedź: c.

(*) 22. [A] to polski serial telewizyjny z gatunku fikcji politycznej, emitowany od 13 września 2007 roku do 6 grudnia 2007 roku w telewizji [B]. Był pierwszą produkcją tego typu w Polsce i jednocześnie pierwszą od 25 lat całkowicie polską produkcją, której główną reżyserką była [C]. Serial powstał w 14 odcinkach. Uzupełnij pola właściwymi danymi.

a. Epoka

b. TVN

c. Polsat

d. Agnieszka Holland

e. Dom

f. Laca Adamik

g. Ekipa

h. TVP1

g. Krystyna Janda

i. Pogranicze w ogniu

Prawidłowa odpowiedź: A-g, B-c, C-d

(*) 23. W roku 2008 brytyjski następca tronu książę Harry odbywał służbę wojskową m.in. w brytyjskich oddziałach w Afganistanie. Brytyjskie media w tym czasie:

a. przeprowadzały codzienne transmisje na żywo z przebiegu służby następcy tronu, aby wzmocnić morale innych żołnierzy i społeczeństwa brytyjskiego

b. nie miały pojęcia o całej sprawie, ponieważ armia brytyjska trzymała ją w tajemnicy z powodu niebezpieczeństwa ataku Talibów

c. poinformowały o sprawie w sposób bardzo zdawkowy, aby zadośćuczynić zasadzie informowania społeczeństwa, ale zminimalizować niebezpieczeństwo dla następcy tronu

d. wiedziały o wszystkim, ale nie informowały

Prawidłowa odpowiedź: d

(*) 24. Wiele mediów posiada swoje motto, które określa jego misję i stanowisko wobec otaczającej rzeczywistości. W wypadku British Broadcasting Corporation (BBC) brzmi ono:

a. „Wszystkie informacje, jakie nadają się do druku”

b. „Na Chwałę Królowej i lojalnych jej poddanych”

c. „Nam nie jest wszystko jedno”

d. „Naród przemówi w pokoju do narodu”

Prawidłowa odpowiedź: d

(*) 25. Poprzednikiem internetu była akademicka sieć ARPANET, która w 1971 roku umożliwiała wymianę e-maili pomiędzy 12. miastami w Stanach Zjednoczonych, w których znajdowały się 23 komputery macierzyste. W roku 1995 na całym świecie było już milion komputerów macierzystych. W 1973 roku do sieci dołączyły dwa ośrodki spoza USA. Wskaż je na poniższej liście miast.

a. Paryż

b. Moskwa

c. Londyn

d. Oslo

e. Genewa

f. New Delhi

Prawidłowa odpowiedź: c, d

(*) 26. W roku 1998 Stanami Zjednoczonymi wstrząsnął skandal obyczajowy związany z romansem prezydenta Billa Clintona ze stażystką w Białym Domu, Monicą Lewinsky. Sprawa ta o mało nie doprowadziła do usunięcia Clintona z urzędu, gdy okazało się, że kłamał wobec opinii publicznej i Kongresu. Jakie medium ujawniło jako pierwsze tę sprawę?

a. Newsweek

b. Yahoo.com

c. DrudgeReport.com

d. New York Times

Prawidłowa odpowiedź: c

(*) 27. Stosowany w Polsce system oceny programów telewizyjnych, służący klasyfikowaniu programów telewizyjnych pod względem przeznaczenia wiekowego obejmuje pięć graficznych oznaczeń. Każde z nich wskazuje wiek, od którego dozwolone jest oglądanie programu – w zależności od szkodliwości danej audycji na małoletnich. O jakich limitach wieku informują umieszczone na ekranie symbole?

a. bez ograniczeń, 6 lat, 12 lat, 15 lat, 18 lat

b. bez ograniczeń, 7 lat, 12 lat, 16 lat, 18 lat

c. bez ograniczeń, 5 lat, 12 lat, 15 lat, 18 lat

d. bez ograniczeń, 6 lat, 12 lat, 16 lat, 18 lat

Prawidłowa odpowiedź: b

(*) 28. Jest to rodzaj internetowego zjawiska, w którym na skutek prób cenzurowania lub usuwania pewnych informacji (plików, zdjęć, czy nawet całych stron internetowych) dochodzi w krótkim czasie do rozpowszechnienia ich wśród bardzo szerokiej grupy odbiorców. Jego nazwa pochodzi od nazwiska znanej amerykańskiej aktorki i piosenkarki, która pozywając o naruszenie prywatności autora zdjęć lotniczych, z których jedno obejmowało także jej dom, sprawiła – wbrew własnej woli – że fotografia stała się bardzo popularna wśród internautów. Jak nazywa się to zjawisko?

a. Efekt Streisand

b. Efekt Parton

c. Efekt Houston

d. Efekt Lopez

Prawidłowa odpowiedź: a

(*) 29. Przyporządkuj daty do nazw stacji telewizyjnych, ustalając właściwą chronologię rozpoczęcia emisji programu.

a. Euronews 

b. France 24

c. Al Jazeera 

d. CNN

daty:

A. 1980

B. 1993

C. 1996

D. 2006

Prawidłowa odpowiedź: a-B, b-D, c-C, d-A

(*) 30. Legendarny dziennikarz stacji CBS w połowie lat 50. wypowiedział medialną wojnę senatorowi Josephowi McCarthy'emu – inicjatorowi kampanii, w której znane osobistości ze świata amerykańskiej polityki, kultury i show biznesu oskarżane były o działalność na rzecz komunistów. Działania dziennikarza i Freda Friendly'ego, producenta prowadzonego przez niego programu, przyczyniły się do zakończenia działalności senatora i kierowanej przez niego Komisji Parlamentarnej do Spraw Działań Antyamerykańskich. 

30.1 Jak nazywał się dziennikarz?

a. Carl Bernstein

b. Edward R. Murrow

c. Don Hollenbeck

d. Bob Woodward

30.2 Jaki tytuł nosi ten film?

a. Good Night, and Good Luck

b. Good Luck, and Good Night

c. Good Night, Good Night

d. Good Luck, Good Luck!

Prawidłowa odpowiedź: 30.1 b, 30.2 a

31. Połącz podane elementy w odpowiednie pary (wynalazca i jego wynalazek). Przeciągnij myszką elementy zaznaczone na pomarańczowo we właściwe pola.

Lista elementów: telegraf, kinematograf, telefon, radio, gramofon

Lista wynalazców:

Graham Bell 

Thomas Alva Edison 

Guglielmo Marconi

Samuel Morse

Bracia Lumiere

Prawidłowa odpowiedź: Graham Bell – telefon, Thomas Alva Edison – gramofon, Guglielmo Marconi – radio, Samuel Morse – telegraf, Bracia Lumiere – kinematograf

32. „Forszpan” to:

a. inaczej headline lub czołówka, rozpoczynający fragment programu – zwykle połączony z dynamicznym przejściem z czołówki (z nazwą programu) w materiał, który zawiera trzy – cztery główne tematy poruszane w bieżącym wydaniu np. serwisu informacyjnego

b. w poligrafii notatka sporządzona dla drukarni przez sekretarza redakcji lub redaktora technicznego dziennika, zawierająca spis artykułów wchodzących do numeru z określeniem ich miejsca na stronach i zajmowanej powierzchni

c. pejoratywne żargonowe określenie materiału dziennikarskiego, którego głównym celem była autopromocja autora, nie zaś obiektywne zrelacjonowanie wydarzenia

d. krój drukarskiej czcionki z szeryfami (nawiązujący do pisma rzymskiego)

Prawidłowa odpowiedź: a

33. Proces kulturowej i technologicznej integracji mediów, urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych, analogiczny do biologicznego pojęcia, wyrażającego upodabnianie się organizmów żywych funkcjonujących w jednym środowisku to:

a. komputacja

b. konwergencja

c. konkordancja

Prawidłowa odpowiedź: b

34. Uszereguj podane niżej państwa pod względem liczby internautów – od największej liczby do najmniejszej: Niemcy, Japonia, Stany Zjednoczone, Chiny, Francja.

a. …

b. …

c. …

d. …

e. …

Prawidłowa odpowiedź: Chiny (ok. 425 mln), Stany Zjednoczone (ok. 240 mln), Japonia (ok. 99 mln), Niemcy (ok. 65 mln), Francja (ok. 45 mln)

35. To specyficzny rodzaj debaty powstały w środowisku pewnego prestiżowego uniwersytetu. Charakteryzuje się ścisłymi zasadami dotyczącymi czasu i sposobu dyskutowania, przede wszystkim wysoką kulturą sporu. Polega na tym, że dwa zespoły prowadzą spór na podany wcześniej temat. W każdym zespole – oprócz kapitana – są zazwyczaj po dwie osoby odpowiedzialne za prezentację danego stanowiska i jego uzasadnienie oraz po dwie podważające argumenty przeciwnika. Jak nazywa się ten rodzaj debaty?

a. stanfordzka

b. harvardzka

c. oksfordzka

d. sorbońska

Prawidłowa odpowiedź: c

36. Liczba określająca – w punktach procentowych – oglądalność emisji danej reklamy lub całych kampanii reklamowych to GRP (ang. Gross Rating Point). Jest jedną z podstawowych zmiennych w badaniach odbioru i planowaniu emisji reklam przez domy mediowe. Prawda czy fałsz?

Prawidłowa odpowiedź: prawda

37. Który z planów filmowych, stosowany zwykle w dialogach, ukazuje sylwetkę aktora lub aktorów od kolan do przestrzeni tuż nad głową?

a. plan pełny

b. półplan

c. plan amerykański

d. detal

Prawidłowa odpowiedź: c

38. Filmy w wersji cyfrowej odtwarzane są z plików zabezpieczonych szyframi przy pomocy specjalnych projektorów cyfrowych i serwerów. Technologia ta zapewnia lepszą ostrość i stabilność obrazu, lepszy dźwięk, a także najwyższą jakość projekcji bez względu na czas użytkowania kopii. Prawda czy fałsz?

Prawidłowa odpowiedź: prawda

39. Dopasuj do nazwy / tytułów popularnych polskich blogów dotyczących mediów i nowych technologii nazwiska ich współtwórców lub autorów: Przemysław Pająk, Grzegorz Marczak, Piotr Waglowski, Maciej Budzich.

a. antyweb.pl

b. vagla.pl

c. spidersweb.pl

d. blog.mediafun.pl

Prawidłowa odpowiedź: antyweb.pl – Grzegorz Marczak, vagla.pl – Piotr Waglowski, spidersweb.pl – Przemysław Pająk, blog.mediafun.pl – Maciej Budzich

40. Jak nazywa się ogłoszona niedawno przez kampania społeczna Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, której celem jest podniesienie poziomu kultury w Internecie?

a. „Komentuj. Nie obrażaj”

b. „Więcej kultury – Internauto”

c. „Grzecznie na forach!”

d. „Bez chamówy w sieci”

Prawidłowa odpowiedź: a