Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Test drugiego etapu - gimnazjum

Publikujemy arkusz pytań i odpowiedzi, przygotowany dla uczestników powtórzonego drugiego Etapu Szkolnego Olimpiady Medialnej - w kategorii gimnazjum. Pod każdym z pytań podaliśmy informację o prawidłowej odpowiedzi. Zestaw testowy obejmuje 40 pytań - 30 pytań, w których za udzielenie prawidłowej odpowiedzi przyznawano 1 punkt i 10 pytań za 2 punkty (te pytania zostały oznaczone *). Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów.

1. Tego dnia Facebook jako firma po raz pierwszy pojawił się na amerykańskiej giełdzie Nasdaq. Stał się najwyżej wycenianą w historii spółką giełdową w dniu debiutu. Kiedy to było?

a. 16 maja 2012 roku

b. 17 maja 2012 roku

c. 18 maja 2012 roku

d. 19 maja 2012 roku

Prawidłowa odpowiedź: c

2. Pierwszym ogólnopolskim radiem prywatnym w Polsce było:

a. Radio Zet

b. Eska Rock

c. RMF

d. Radio Alex

Prawidłowa odpowiedź: c

3. Digitalizacja (ucyfrowienie) – w bibliotekarstwie i archiwistyce oznacza wprowadzenie do pamięci komputera tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów bibliotecznych lub archiwalnych w postaci danych cyfrowych metodą skanowania. Prawda czy fałsz?

Prawidłowa odpowiedź: prawda

4. Zmniejszanie, z pomocą specjalnych algorytmów obliczeniowych, ilości danych o sygnale przesyłającym obraz lub dźwięk lub wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów to po prostu:

a. konwergencja

b. komparycja

c. kompresja

d. kompilacja

Prawidłowa odpowiedź: c

5. Najbardziej znany polski reporter okresu XX-lecia międzywojennego Melchior Wańkowicz był autorem reporterskiej książki krytykującej niemiecką politykę na terenie Prus Wschodnich. Za jej napisanie był poszukiwany przez władze hitlerowskie w czasie II wojny. Tytuł książki to:

a. „Tworzywo”

b. „Na tropach Smętka”

c. „Ziele na kraterze”

d. „Sztafeta”

Prawidłowa odpowiedź: b

6. Europejskim krajem z największym czytelnictwem prasy codziennej na 1000 mieszkańców jest:

a. Norwegia

b. Polska

c. Francja

d. Grecja 

Prawidłowa odpowiedź: a

7. Międzynarodowa organizacja „Reporterzy bez Granic”, która zajmuje się obroną dziennikarzy na całym świecie przed atakiem fizycznym, cenzurą i wszelkimi formami prześladowania, publikuje na swojej stronie internetowej informację o tym, ilu dziennikarzy zostało zabitych w danym roku z powodu spełniania obowiązków dziennikarskich. Z danych dotyczących 2011 roku wynika, że:

a. żaden dziennikarz nie zginął

b. zginęło kilku dziennikarzy (poniżej 10)

c. zginęło kilkunastu dziennikarzy (poniżej 20)

d. zginęło kilkudziesięciu dziennikarzy (powyżej 20)

Prawidłowa odpowiedź: d

8. Najlepiej sprzedającym się w roku 2011 tygodnikiem był:

a. Gość Niedzielny

b. Wprost

c. Newsweek

d. Polityka

Prawidłowa odpowiedź: a

9. Nazwa serii dziesięciu satelitów telekomunikacyjnych należących do konsorcjum Eutelsat, znajdujących się na orbicie geostacjonarnej i nadających sygnał stacji telewizyjnych i radiowych do odbiorców głównie w Europie to:

a. Hot Sky

b. Nostra Sky

c. Hot Great

d. Hot Bird

Prawidłowa odpowiedź: d

10. W informatyce wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu. Może występować w programach komunikacyjnych używanych przez ludzi, a także na poziomie protokołów sieciowych. Zachowanie takie postrzegane jest jako nieetyczne i łamiące zasady netykiety. Jak nazywa się takie działanie?

a. fleeding

b. flowding

c. flooding

d. fleading

Prawidłowa odpowiedź: c

11. W latach 1945 – 1990 działał w Polsce urząd cenzury, który miał za zadanie nie dopuszczać do publikowania treści niepożądanych z punktu widzenia władz. Bez zgody tego urzędu nie mogła być wydrukowana żadna gazeta, książka, plakat, wyemitowana żadna audycja radiowa czy telewizyjna, wystawione żadne przedstawienie teatralne czy estradowe. Centrala tego urzędu mieściła się w Warszawie przy ul. Mysiej, a jego nazwa brzmiała:

a. Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (GUKPPiW)

b. Główny Urząd Cenzury (GUC)

c. Główny Urząd Kontroli Informacji (GUKI)

d. Centralny Urząd Prasy, Radia i Telewizji (CUPRiT)

Prawidłowa odpowiedź: a

12. Reklama podprogowa to:

a. włączanie do filmu pojedynczych klatek z reklamą 

b. proces komunikacji perswazyjnej, którego głównym celem jest wywołanie społecznie pożądanych postaw lub zachowań

c. rodzaj reklamy zewnętrznej, której nośnikami są środki komunikacji: autobusy, busy, taksówki, samochody prywatne czy też specjalne samochody reklamowe

d. nazwa taktyki stosowanej w kampaniach promocyjnych, zorientowanej na dostarczenie ulotki na próg mieszkania (np. na wycieraczkę, zawieszenie na klamce, umieszczenie we framudze drzwiowej)

Prawidłowa odpowiedź: a

13. Odpowiednikiem amerykańskiego serwisu digg.com jest w polskim Internecie serwis:

a. pudelek.pl

b. wykop.pl

c. kwejk.pl

d. joemonster.pl

Prawidłowa odpowiedź: b

14. Wpajanie jednostkom lub całemu społeczeństwu przekonań politycznych, społecznych i religijnych oraz wzorców zachowań, które są korzystne dla grupy rządzącej w celu przekonania ludzi do głoszonej ideologii i zniechęcenia ich do jakichkolwiek form buntu lub krytyki to:

a. uzurpacja

b. indoktrynacja

c. aberracja

d. imputacja

Prawidłowa odpowiedź: b

15. Agencje prasowe dzielą się na światowe (np. Reuters, AP) i narodowe (np. PAP). Agencja narodowa to agencja, która:

a. zatrudnia wyłącznie osoby jednej narodowości

b. koncentruje się na przekazywaniu informacji dotyczących jednego kraju i obsłudze mediów w tym kraju

c. przekazuje informacje tylko w jednym języku

d. zatrudnia dziennikarzy wyłącznie w swoim kraju i nie posiada korespondentów zagranicznych

Prawidłowa odpowiedź: b

16. Laureatem tegorocznej nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki został: 

a. Yoani Sanchez

b. Liao Yiwu

c. Swietłana Aleksijewicz

d. Benjamin Skinner

Prawidłowa odpowiedź: b

17. Film będący kontynuacją losu bohaterów i wątków przedstawionych już w poprzednim utworze audiowizualnym, określamy jako:

a. prequel

b. remake

c. sequel

Prawidłowa odpowiedź: c

18. Które z poniższych tytułów prasowych zaliczamy do tabloidów, zarówno ze względu na format wydawniczy, jak i charakterystyczną zawartość pisma?

a. Gazeta Polska

b. Super Express

c. Gazeta Wyborcza

d. Nasz Dziennik

e. Rzeczpospolita

f. Fakt

Prawidłowa odpowiedź: b, f

19. Uczestnicy amatorzy śpiewali w tym programie piosenki znanych wykonawców, będących zarazem jurorami danego odcinka. Program był emitowany w Telewizji Polskiej. Jak się nazywał?

a. Bitwa na głosy

b. Mam talent!

c. Szansa na sukces

d. Must be the music. Tylko muzyka

e. The Voice of Poland

Prawidłowa odpowiedź: c

20. W którym miesiącu którego roku nastąpi planowane wyłączenie sygnału analogowego telewizji naziemnej w Polsce? Podaj odpowiedź w schemacie MM-RRRR (np. 01-1981).

Prawidłowa odpowiedź: 07-2013

(*) 21. Za początki Internetu uważa się amerykańską sieć komputerową powołaną w celach wojskowych w latach 60-tych XX wieku i prowadzoną przez agencję badawczą Rand Corporation. Mowa o sieci:

a. ARPANET

b. USENET

c. TETRANET

Prawidłowa odpowiedź: a

(*) 22. Kevin David Mitnick, który za swoje przestępstwa został skazany na wieloletnie pozbawienie wolności, został oskarżony o włamanie do wielu kilku ważnych systemów komputerowych. Nigdy jednak nie zarzucono mu czerpania korzyści materialnych ze swojej działalności. Kevin David Mitnick był:

a. hakerem

b. crackerem 

c. freakerem

d. lamerem

Prawidłowa odpowiedź: a

(*) 23. Słowo „anchor” w amerykańskim slangu telewizyjnym oznacza:

a. technika, który zajmuje się kotwiczeniem lin podtrzymujących kamery i oświetlenie w przypadku silnego wiatru przy transmisji plenerowej

b. osobowość telewizyjną, która przyciąga widzów

c. pomocnika pogodynki

d. przyrząd, który po polsku nazywa się „klapsem” i służy do rozpoczynania ujęcia przy kręceniu telewizyjnych seriali

Prawidłowa odpowiedź: b

(*) 24. Ogólnoeuropejski System Klasyfikacji Gier, służący ocenianiu gier komputerowych, założony przez Interactive Software Federation of Europe w kwietniu 2003 roku jest używany w 32 krajach. Od września 2009 roku jego oznaczenia zostały uznane za jedyne oficjalnie obowiązujące w Polsce. Pod jaką nazwą funkcjonuje?

a. EGIP (European Game Inspection Program)

b. EEGI (European Enumerative Game Information)

c. PEGI (Pan European Game Information)

d. EUIG (European Union Information about Games)

Prawidłowa odpowiedź: c

(*) 25. „Kultura remiksu” polegająca na wykorzystaniu istniejących już utworów (muzyka, literatura itp.) i połączeniu ich w taki sposób, aby powstał całkowicie nowy utwór, to termin zaproponowany przez: 

a. Marshalla McLuhana

b. Alberta Mehrabiana

c. Lawrence'a Lessiga

d. Vilfredo Pareto

Prawidłowa odpowiedź: c

(*) 26. Uzupełnij informację, przeciągając właściwe elementy w odpowiednie pola.

[A] to witryna internetowa umożliwiająca publikowanie w sposób anonimowy dokumentów (często tajnych) rządowych i korporacyjnych przez informatorów chcących zasygnalizować działania niezgodne z prawem. Jej autorem jest [B]. Istnienie portalu odbiło się szerokim echem, gdy w listopadzie [C] roku wybuchł międzynarodowy skandal po tym, jak pięć gazet i ów portal opublikowały część poufnych i tajnych wiadomości przesyłanych pomiędzy Departamentem Stanu USA a ambasadami USA.

a. MediaWiki

b. Jules Bertrand

c. 2010

d. MediaLeaks

e. 2011

f. Julian Assange

g. WikiLeaks

h. 2009

i. Snorre Valen

Prawidłowa odpowiedź: A-g, B-f, C-c

(*) 27. Nakłady prasy drukowanej na całym świecie systematycznie spadają. W roku 2010 światowy średni dzienny nakład prasy obniżył się do:

a. 123 mln egz.

b. 789 mln egz.

c. 1,9 mld egz.

d. 519 mln egz.

Prawidłowa odpowiedź: d

(*) 28. Który z wymienionych poniżej polskich reportażystów nigdy nie pracował w Polskiej Agencji Prasowej:

a. Dariusz Rosiak

b. Wojciech Jagielski

c. Ryszard Kapuściński

d. Mariusz Szczygieł

Prawidłowa odpowiedź: d

(*) 29. Jeden z najsłynniejszych filmów w historii kina, nakręcony w roku 1941 przez Orsona Wellesa „Obywatel Kane”, był oparty w przejrzysty sposób na postaci jednego z najbogatszych Amerykanów. Którego?

a. Williama Randolpha Hearsta

b. Nelsona Rockefellera

c. Pierponta Morgana

d. Henry Forda

Prawidłowa odpowiedź: a

(*) 30. Najbardziej znanym sloganem reklamowym z okresu II Rzeczypospolitej było hasło „Cukier krzepi”, które miało nakłaniać ludność do kupowania artykułu, jaki wówczas dla wielu wcale nie był towarem codziennego użytku. Autorem hasła była znana postać ówczesnego życia publicznego:

a. Bolesław Wieniawa-Długoszowski

b. Ksawery Pruszyński

c. Melchior Wańkowicz

d. Wincenty Witos

Prawidłowa odpowiedź: c

31. Rozszyfruj skrót „WWW”.

a. Work With World 

b. World Wide Web

c. World Wild Web 

d. Win With World 

Prawidłowa odpowiedź: b

32. Film w formacie 3D to:

a. film z potrójną dynamiką

b. film trójwymiarowy 

c. film trójkątny

d. film tri-digitalny

Prawidłowa odpowiedź: b

33. Laureatem 37. edycji Gdynia Film Festival został film: 

a. „Obława” w reżyserii Marcina Krzyształowicza

b. „W ciemności” w reżyserii Agnieszki Holland

c. „Droga na drugą stronę” w reżyserii Ancy Damian

Prawidłowa odpowiedź: b

34. Prasa bulwarowa to:

a. przestarzałe określenie wysokonakładowych kronik kryminalnych

b. potoczne określenie wielkonakładowej prasy sensacyjnej

c. historyczne określenie gazet wydawanych po południu i kolportowanych na paryskich bulwarach 

d. synonim weekendowych wydań gazet, w których przeważają treści rozrywkowe i kryminalne

Prawidłowa odpowiedź: b

35. Redaktorem naczelnym „Rzeczpospolitej” jest: 

a. Jerzy Baczyński 

b. Tomasz Wróblewski

c. Wojciech Maziarski

d. Tomasz Lis 

Prawidłowa odpowiedź: b

36. Termin „off the record” dotyczy:

a. deklaracji złożonej potajemnie przez rozmówcę, że informacje przekazane przez niego dziennikarzowi mają klauzulę „na Twoją wyłączność”

b. deklaracji złożonej nieformalnie przez dziennikarza, że treść prywatnej rozmowy z daną osobą nie zostanie opublikowana

c. deklaracji złożonej przez dziennikarza, że treść prywatnej rozmowy z daną osobą nie zostanie zniekształcona, mimo, że nie została utrwalona

d. żargonowego określenia usterki, której efektem jest brak nagrania lub niepełne nagranie materiału telewizyjnego lub radiowego, czasami także „bad record”

Prawidłowa odpowiedź: b

37. Znany z antykościelnych i antyreligijnych wystąpień polityk Janusz Palikot był w przeszłości właścicielem tygodnika o profilu katolickim, który był adresowany do tak zwanego „pokolenia JPII”, czyli osób odwołujących się w swoim systemie wartości do nauczania zmarłego w 2005 roku papieża Jana Pawła II. Nazwa tego tygodnika to:

a. Niedziela

b. Tygodnik Katolicki

c. Ozon

d. Pokolenie JPII

Prawidłowa odpowiedź: c

38. Jaki tytuł nosi film w reżyserii Davida Finchera, zdobywca Złotego Globu dla najlepszego filmu dramatycznego, opowiadający o powstaniu serwisu społecznościowego Facebook?

a. The Future of Ideas

b. Code: Version 2.0

c. The Social Network

d. Trainspotting

e. Free Culture

Prawidłowa odpowiedź: c

39. Multiplex to: 

a. sieć sklepów wielobranżowych

b. budynek w którym znajduje się wiele sal kinowych, zwykle więcej niż sześć 

c. gra komputerowa

d. pakiet programów telewizyjnych 

Prawidłowa odpowiedź: b

40. Kompozytorem motywu muzycznego, będącego elementem czołówki otwierającej każde wydanie „Wiadomości” TVP jest: 

a. Jacek Cygan

b. Piotr Rubik

c. Krzysztof Penderecki

d. Wojciech Kilar

Prawidłowa odpowiedź: b