Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Informacja - dobro wspólne

Jako obywatele mamy prawo i obowiązek dowiadywania się na temat działalności najważniejszych instytucji państwa polskiego.

Prawo to zostało nazwane prawem do informacji publicznej i zostało wpisane do naszej Konstytucji w 1997 roku: „obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne” (art. 61, ust. 1). Ten zapis stał się również podstawą kolejnych aktów prawnych, w tym powołania tzw. Biuletynów Informacji Publicznej. Każda instytucja państwowa ma obowiązek prowadzenia specjalnej strony internetowej, na której są publikowane informacje o nowych zarządzeniach, zatrudnionych urzędnikach czy o podpisywanych – w naszym imieniu jako obywateli – umowach. W Polsce funkcjonuje również Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej, społeczna organizacja dbająca o właściwy dostęp obywateli do wiedzy o instytucjach państwowych.

Teksty źródłowe: 

Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej? http://www.bip.gov.pl/articles/view/36

Biuletyn Informacji Publicznej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: http://www.prezydent.pl/bip/

Na co warto zwrócić uwagę? Zwróć uwagę, jakie instytucje w Polsce powinny publikować informacje dostępne dla wszystkich i co powinno się w nich znaleźć. Dokonajcie analizy serwisu BIP Kancelarii Prezydenta RP. Jakie zakładki tematyczne są w nim uwzględnione, jakie informacje można m.in. odnaleźć o pracach Pierwszej Damy?

Przydatne lektury: Jeśli chcesz wiedzieć więcej, polecam publikacje znajdujące się w serwisie Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej, szczególnie na temat idei Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów oraz idei Tygodnia Dostępu do Informacji Publicznej.

http://www.informacjapubliczna.org.pl/

Przykładowe pytania testowe:

1. Czy partia Prawo i Sprawiedliwość prowadzi swój serwis BIP?

a. tak, bo jest to jej obowiązek ustawowy

b. tak, ale nie jest to wymagane ustawą

2. Kto odpowiada za aktualizację treści serwisów BIP w Polsce?

a. podmioty udostępniające informację publiczną

b. minister właściwy ds. informatyzacji

autor: dr Piotr Drzewiecki

Prawidłowe odpowiedzi:

1a

2a