Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Zawody drugiego stopnia (22 marca 2013)

Publikujemy arkusz pytań w zawodach drugiego stopnia. Pytania zostały udostępnione Uczestniczkom i Uczestnikom zawodów rozegranych 22 marca 2013 roku równolegle w pięciu placówkach Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zestaw obejmuje 5 pytań otwartych. Na udzielenie odpowiedzi uczestnicy otrzymali 75 minut i musieli zmieścić się w limicie 1500 znaków (ze spacjami) w każdej z nich. Za każdą odpowiedź mogli uzyskać od 0 do 12 punktów, co oznacza, że łączna liczba możliwych do uzyskania punktów wyniosła 60.

  1. Proszę scharakteryzować, co znaczy "teoria odpowiedzialności społecznej mediów".
  2. Wyjaśnij, czym są media publiczne i media komercyjne. Czy możesz wskazać różnice między nimi?
  3. Media publiczne a rewolucja cyfrowa w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.
  4. Przyszłość mediów publicznych w Polsce - najważniejsze wyzwania, problemy i ograniczenia.
  5. Misja mediów publicznych.