Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Zawody drugiego stopnia (14 kwietnia 2014) - test 1

Publikujemy arkusz pytań i odpowiedzi w zawodach drugiego stopnia (test pierwszy). Pytania zostały udostępnione Uczestniczkom i Uczestnikom zawodów rozegranych 14 kwietnia 2014 roku równolegle w pięciu placówkach Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zestaw obejmuje 25 pytań sformułowanych w ramach jednego schematu pytania zamkniętego, z jedną poprawną odpowiedzią. Na udzielenie odpowiedzi uczestnicy otrzymali 45 minut. Za każdą odpowiedź mogli uzyskać od 0 do 1 punktu, co oznacza, że łączna liczba możliwych do uzyskania punktów wyniosła 25.

LISTA PYTAŃ

1. Kto jest twórcą Wikipedii?

a. Jimmy Wales

b. Tim O’Reilly

2. W 2007 r. w Kapsztadzie powstało porozumienie organizacji tworzących Otwarte Zasoby Edukacyjne oraz przyjęto deklarację w tej sprawie.

a. fałsz

b. prawda

3. Na co wskazuje skrót CC?

a. jest określeniem licencji autorskich umożliwiających bardziej elastyczne i liberalne dzielenie się utworami, m.in. w internecie

b. jest typem oprogramowania komputerowego, którego twórcy nie domagają się odpłatności za jego rozpowszechnianie

4. Co to jest domena publiczna?

a. utwory rozpowszechniane przez instytucje publiczne zajmujące się dystrybucją dzieł kultury, m.in. biblioteki, repozytoria cyfrowe

b. utwory, z których każdy może korzystać, bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych

5. Jamendo to:

a. jedna z organizacji ruchu wolnej kultury

b. serwis rozpowszechniający utwory muzyczne na zasadach wolnych licencji

6. Projekt biblioteki cyfrowej i wirtualnego muzeum dokumentującego dziedzictwo kulturowe Europy, zainaugurowany w 2008 r., nosi nazwę:

a. Europeana

b. The European Library

7. Uznanym za pierwszy projekt digitalizacji książek na świecie, mający swoje początki w latach 70. XX w. jest:

a. Digital Gutenberg

b. Projekt Gutenberg

8. Który z Polaków był pomysłowawcą współczesnych repozytoriów audiowizualnych?

a. Władysław Starewicz

b. Bolesław Matuszewski

9. Polska Wikipedia funkcjonuje na zasadach licencji autorskiej:

a. Copyleft

b. CC BY-SA

10. Polskie narodowe repozytorium filmowe nosi obecnie nazwę?

a. Filmoteka Polska

b. Filmoteka Narodowa

11. GAPLA jest polskim repozytorium:

a. filmów amatorskich

b. plakatów i afiszy filmowych

12. Która z instytucji prowadzi repozytorium edukacyjne o nazwie Muzykoteka Szkolna?

a. Filharmonia Narodowa

b. Narodowy Instytut Audiowizualny

13. Materiały archiwalne Narodowego Archiwum Cyfrowego są dostępne jedynie osobom pełnoletnim.

a. prawda

b. fałsz

14. Zasoby, które od początku istnieją jedynie w wersji elektronicznej, określamy w języku angielskim jako:

a. digit

b. born-digital

15. Technika Optical Character Recognition polega na:

a. skanowaniu tekstów i rozpoznawaniu znaków przez komputer

b. konwersji tekstów do skompresowanej postaci graficznej, celem zmniejszenia objętości plików

16. W repozytorium Polona Biblioteki Narodowej są dostępne archiwalne numery tygodnika “Antena”, kierowanego do słuchaczy rozgłośni radiowych. Zasób obejmuje lata 1934-1939:

a. ponieważ brakuje wcześniejszych wydań czasopisma, począwszy od 1926 r.

b. są to lata ukazywania się czasopisma przed II wojną światową, a zasób jest prawie kompletny

17. Pierwsze polskie oprogramowanie służące do tworzenia bibliotek cyfrowych nosi nazwę:

a. dLibra

b. ZoSIA

18. Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa gromadzi i udostępnia zasoby elektroniczne w formacie:

a. DjVu

b. PDF

19. Czy serwis Wolne Lektury publikuje również literaturę obcojęzyczną?

a. tak

b. nie, dostępne są utwory tylko w języku polskim

20. Internetowy projekt digitalizacji dzieł literatury i sztuki nordyckiej nosi nazwę:

a. Runeberg

b. Suomi

21. W 1937 r. w jednym z esejów Herbert George Wells, pisarz science-fiction, zaproponował ideę światowej encyklopedii, powszechnego repozytorium ludzkości. Oryginalna nazwa tego artykułu brzmi:

a. The World Brain

b. The Idea of a Permanent World Encyclopaedia

22. Kronika RP udostępnia obecnie archiwalne nagrania filmowe:

a. z okresu III RP

b. z okresu PRL i III RP

23. Ideę systemu ogólnoświatowej, elektrycznej biblioteki, do której każdy będzie mógł mieć dostęp z domowego komputera zaproponował jako pierwszy?

a. Vannevar Bush w eseju “As We May Think” w 1945 r.

b. Ted Nelson w książce “Literary Machines” z 1981 r.

24. Kto realizuje projekt Biblioteki Otwartej Nauki?

a. Centrum Cyfrowe Projekt: Polska

b. Koalicja Otwartej Edukacji

25. Czy w repozytorium Google Cultural Institute istnieje kolekcja filmów i fotografii dokumentująca historię komputerów?

a. tak, jest kilka kolekcji

b. jest tylko jedna - The National Museum of Computing

KLUCZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI:

1a, 2b, 3a, 4b, 5b, 6a, 7b, 8b, 9b, 10b, 11b, 12b, 13b, 14b, 15a, 16b, 17a, 18a, 19a, 20a, 21b, 22b, 23a, 24a, 25a