Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Zawody drugiego stopnia (14 kwietnia 2014) - test 2

Publikujemy arkusz pytań w zawodach drugiego stopnia (test drugi). Pytania zostały udostępnione Uczestniczkom i Uczestnikom zawodów rozegranych 14 kwietnia 2014 roku równolegle w pięciu placówkach Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zestaw obejmuje 5 pytań otwartych. Na udzielenie odpowiedzi uczestnicy otrzymali 75 minut i musieli zmieścić się w limicie 1500 znaków (ze spacjami) w każdej z nich. Za każdą odpowiedź mogli uzyskać od 0 do 9 punktów, co oznacza, że łączna liczba możliwych do uzyskania punktów wyniosła 45.

1. Podaj przykłady trzech Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Wybierz jeden i przedstaw zwięzłą charakterystykę.

2. Sąd nad Wikipedią. Wskaż na trzy największe, według Ciebie, zalety internetowej encyklopedii oraz trzy największe wady. Swoje propozycje uzasadnij zwięzłym komentarzem.

3. Przedstaw koncepcję repozytorium cyfrowego dokumentującego obiekty (zabytki architektoniczne, pomniki przyrody, wydarzenia historyczne, zbiory archiwalne itp.) w miejscowości, z której pochodzisz lub w której aktualnie mieszkasz.

4. Jaki jest Twój stosunek do takich serwisów jak Chomikuj.pl, umożliwiających dzielenie się plikami w sieci? Wskaż na główne korzyści i przedstaw zagrożenia.

5. Jak według Ciebie można rozwiązać problem legalnego korzystania z zasobów sieci, z poszanowaniem prawa autorskiego? Uzasadnij swoją wypowiedź przykładami.