Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Lista Kwalifikacyjna części A zawodów trzeciego stopnia

Publikujemy Listę Kwalifikacyjną, przedstawiającą wyniki części A zawodów trzeciego stopnia, w tym listę osób, które otrzymały kwalifikację do ścisłych rozgrywek finałowych, które odbędą się w Warszawie 13 i 14 czerwca br. Poniżej znajdują się zestawienia wyników w dwóch porządkach: numerów uczestnictwa (od najniższego do najwyższego) i liczby uzyskanych punktów (od największej do najmniejszej).

Oceny prac dokonała Komisja w składzie: dr hab. Piotr Drzewiecki (UKSW), dr Agnieszka Kamińska (SWPS), Robert Bogdański (FNM) i Michał Horbulewicz (FNM). Każde z jurorów mogło przyznać autorkom / autorom poszczególnych prac od 0 do 30 punktów. Ostateczna ocena pracy stanowi średnią punktów przyznanych uczestniczce / uczestnikowi przez każde z jurorów.

Pierwsza lista zawiera cztery kolumny. W pierwszej znajdują się numery uczestnictwa (w porządku od najniższego do najwyższego). W drugiej - liczba punktów uzyskanych w zawodach pierwszego stopnia, w trzeciej - liczba punktów uzyskanych w zawodach drugiego stopnia, w czwartej - liczba punktów uzyskanych w części A zawodów trzeciego stopnia. W piątej - łączna liczba punktów uzyskanych w dotychczasowych zawodach.

Kwalifikacja do udziału w części B zawodów trzeciego stopnia została przyznana na podstawie największej łącznej liczby punktów uzyskanych przez 50% uczestników części A zawodów trzeciego stopnia - tj. dla osób, które uzyskały przynajmniej 120 punktów.

NRU

1st.

2st.

3st.A

SUMA

1586

42

58

23

123

1616

56

55

25

136

1618

54

48

24

126

1633

53

45

22

120

1637

48

52

20

120

1649

60

53

18

131

1654

51

42

23

116

1660

51

56

21

128

1667

55

48

22

125

1679

50

42

21

113

1691

49

53

24

126

1692

53

47

21

121

1695

47

54

21

122

1698

48

49

27

124

1699

53

47

23

123

1704

46

49

21

116

1705

47

48

18

113

1727

56

45

26

127

1747

45

52

15

112

1750

48

44

23

115

1761

44

54

22

120

1794

46

53

19

118

1806

39

50

19

108

1817

46

57

22

125

1819

55

55

22

132

1820

53

44

17

114

1821

54

54

10

118

1822

46

46

10

102

1823

49

49

21

119

1824

53

54

13

120

1825

42

47

22

111

Pierwsza lista zawiera cztery kolumny. W pierwszej znajdują się numery uczestnictwa. W drugiej - liczba punktów uzyskanych w zawodach pierwszego stopnia, w trzeciej - liczba punktów uzyskanych w zawodach drugiego stopnia, w czwartej - liczba punktów uzyskanych w części A zawodów trzeciego stopnia. W piątej - łączna liczba punktów uzyskanych w dotychczasowych zawodach (w porządku od największej do najmniejszej).

Kwalifikacja do udziału w części B zawodów trzeciego stopnia została przyznana na podstawie największej łącznej liczby punktów uzyskanych przez 50% uczestników części A zawodów trzeciego stopnia - tj. dla osób, które uzyskały przynajmniej 120 punktów.

NRU

1st.

2st.

3st.A

SUMA

1616

56

55

25

136

1819

55

55

22

132

1649

60

53

18

131

1660

51

56

21

128

1727

56

45

26

127

1618

54

48

24

126

1691

49

53

24

126

1667

55

48

22

125

1817

46

57

22

125

1698

48

49

27

124

1586

42

58

23

123

1699

53

47

23

123

1695

47

54

21

122

1692

53

47

21

121

1633

53

45

22

120

1637

48

52

20

120

1824

53

54

13

120

1761

44

54

22

120

1823

49

49

21

119

1821

54

54

10

118

1794

46

53

19

118

1654

51

42

23

116

1704

46

49

21

116

1750

48

44

23

115

1820

53

44

17

114

1679

50

42

21

113

1705

47

48

18

113

1747

45

52

15

112

1825

42

47

22

111

1806

39

50

19

108

1822

46

46

10

102

Gratulujemy najlepszych wyników! Wszystkim dziękujemy za udział w dotychczasowej rywalizacji. Do 5 czerwca włącznie wszystkie zakwalifikowane osoby oraz ich opiekunowie zostaną przez nas poinformowani mailem o szczegółach programu zawodów finałowych. Informacje te zostaną także opublikowane w serwisie internetowym Olimpiady Medialnej.