Box edukacyjny

Tu udostępniamy wiedzę - teoretyków i praktyków. Dla uczniów i nauczycieli.

Transformacja mediów> Sztuka informacji> Odbiór i tworzenie przekazów medialnych> Sztuka prezentacji i debaty> Film> Media publiczne> Czy wiesz że? (archiwum)> Pokój nauczycielski - inspiracje dydaktyczne> I edycja - Testy pierwszego etapu> I edycja - Testy drugiego etapu> I edycja - Broszura edukacyjna> II edycja - pytania i tematy> III edycja - pytania i tematy> IV edycja - pytania i tematy> V edycja - pytania i tematy>

Mam misję!

Czy słyszałeś kiedyś o określeniu dziennikarz obywatelski? Jeśli nie, poczytaj o tym koniecznie. W dobie sieci każdy z nas może zacząć swoją drogę publicysty i reportera.

Wystarczy dostęp do Internetu, konto na platformie blogowej, a przede wszystkim ważna idea społeczna, która nas inspiruje do działania i pisania. To może być sprawa czystości w pobliskich lasach albo jakieś przedsięwzięcie o charakterze kulturalnym. Tak rodziło się zawodowe dziennikarstwo, z idei publicznych. Na tym polega misja w mediach, na działalności – poprzez pisanie czy tworzenie przekazów audiowizualnych – na rzecz większego dobra wspólnego.

Pierwsze serwisy dziennikarstwa obywatelskiego (ang. citizen journalism) zaczęły powstawać na początku bieżącego stulecia. Jednym z najstarszych jest Ohmynews. W Polsce uznanym serwisem dziennikarstwa obywatelskiego są Wiadomości24.pl Coraz więcej osób decyduje się, żeby zajmować się dziennikarstwem niekomercyjnie, amatorsko i społecznie. Powstają też prace naukowe na temat tego fenomenu.

Tekst źródłowy: 

M. Szpunar, Dziennikarstwo obywatelskie w dobie Internetu, „Zeszyty Naukowe Świętokrzyskiego Centrum Edukacji na Odległość” 2007.

Na co warto zwrócić uwagę? Powyższy tekst jest artykułem naukowym. Przygotowując się do Olimpiady warto, żebyś miał okazję pracy z różnymi materiałami źródłowymi. Tekst może być trudny, ale jeśli powoli i sumiennie zabierzesz się za jego analizę, wypiszesz najważniejsze informacje, argumenty podawane przez autorkę na poparcie swoich tez, nie będzie to już takie trudne. Zwróć uwagę na to, jak zmieniła się rola odbiorcy współczesnych przekazów medialnych? W jaki sposób dziennikarze obywatelscy uczestniczą w misji publicznej mediów? A jakie są głosy krytyczne dotyczące ich aktywności?

Przydatne lektury: Zapoznaj się z artykułami poświęconymi dziennikarstwu obywatelskiemu na stronie Wiadomości24.pl. Znajdziesz tam opinie praktyków, informacje o możliwości współpracy z serwisem, o organizowanych konkursach. Mam nadzieję, że zachęcą Cię do zostania dziennikarzem obywatelskim! http://www.wiadomosci24.pl/tag/Dziennikarstwo_Obywatelskie.html

Przykładowe pytania testowe:

1. Jak są określani mobilni dziennikarze obywatelscy, którzy podróżują z laptopem i telefonem komórkowym po kraju i przygotowują relacje, są określani potocznie w Stanach Zjednoczonych?

a. vehicles

b. mojos

2. W przypadku którego z poniżej wymienionych mediów rola nadawcy jest ściślej określona?

a. rozgłośni radiowej

b. sieci społecznościowej

autor: dr Piotr Drzewiecki

Prawidłowe odpowiedzi:

1b

2a