Zarejestruj się w VIII edycji Olimpiady Medialnej

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia (DD-MM-RRRR):

Adres email:

Hasło:

Klasa:

Pełna nazwa szkoły:

Ulica i numer budynku szkoły:

Kod pocztowy szkoły:

Miejscowość szkoły:

Województwo szkoły:

Adres e-mail szkoły

Telefon szkoły:

Imię Opiekuna:

Nazwisko Opiekuna:

Lista specjalności Opiekuna:

Telefon Opiekuna:

Adres e-mail Opiekuna:

Lista innych olimpiad, w których osoba zgłaszająca chęć udziału wzięła lub bierze udział:

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem oraz podałem kompletne i prawdziwe dane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby olimpiady i Organizatora